Artikel 30

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Maatregelen voor toepassing] Elke Verdragsluitende Partij neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van dit Verdrag en in het bijzonder
i) voorziet zij in gepaste rechtsmiddelen ten behoeve van de daadwerkelijke handhaving van kwekersrechten;
ii) beschikt zij over een dienst die is belast met de verlening van kwekersrechten of vertrouwt zij deze taak toe aan een dienst van een andere Verdragsluitende Partij;
iii) draagt zij er zorg voor dat het publiek wordt geïnformeerd door middel van regelmatige bekendmaking van informatie betreffende
- aanvragen om en verleningen van kwekersrechten, en
- voorgestelde en goedgekeurde benamingen.


2. [Overeenstemming van de wetgeving] Het is wel verstaan dat iedere Staat of intergouvernementele organisatie op het tijdstip van nederlegging van zijn/haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding in staat moet zijn overeenkomstig zijn/haar wetgeving uitvoering te geven aan de bepalingen van dit Verdrag.