Artikel 24

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Rechtspersoonlijkheid] De Unie bezit rechtspersoonlijkheid.


2. [Rechtsbevoegdheid] De Unie heeft op het grondgebied van elke Verdragsluitende Partij, overeenkomstig de wetgeving die op dat grondgebied van toepassing is, de rechtsbevoegdheid die nodig is om de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken en haar taken te verrichten.


3. [Zetel] De zetel van de Unie en van haar permanente organen is gevestigd te Genève.


4. [Zetelovereenkomst] De Unie heeft een zetelovereenkomst met de Zwitserse Bondsstaat.