Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Staten die reeds lid zijn van de Unie] Elke Verdragsluitende Partij die is gebonden door de Akte van 1961/1972 of de Akte van 1978 past de bepalingen van dit Verdrag toe,
i) op de datum waarop zij door dit Verdrag wordt gebonden, op alle plantengeslachten en plantesoorten waarop zij op bedoelde datum de bepalingen van de Akte van 1961 /1972 of de Akte van 1978 toepast en,
ii) uiterlijk na het verstrijken van een tijdvak van vijf jaar, te rekenen vanaf bedoelde datum, op alle plantengeslachten en plantesoorten.


2. [Nieuwe leden van de Unie] Elke Verdragsluitende Partij die niet is gebonden door de Akte van 1961/1972 of de Akte van 1978 past de bepalingen van dit Verdrag toe,
i) op de datum waarop zij door dit Verdrag wordt gebonden, op ten minste 15 plantengeslachten of plantesoorten en,
ii) uiterlijk na het verstrijken van een tijdvak van 10 jaar, te rekenen vanaf bedoelde datum, op alle plantengeslachten en plantesoorten.