Artikel 28

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [De talen van het Bureau] Bij de vervulling van zijn taken gebruikt het Bureau van de Unie de Duitse, de Engelse, de Franse en de Spaanse taal.


2. [Talen in bepaalde vergaderingen] De vergaderingen van de Raad en de herzieningsconferenties worden gehouden in die vier talen.


3. [Andere talen] De Raad kan besluiten andere talen te gebruiken.