Artikel 40

Print this page

  weegschaal.png

 

Dit Verdrag beperkt bestaande rechten, hetzij uit hoofde van de wetgeving van Verdragsluitende Partijen, hetzij op grond van een eerdere Akte of andere overeenkomsten tussen leden van de Unie dan dit Verdrag, niet.