Artikel 41

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Oorspronkelijk exemplaar] Dit Verdrag wordt ondertekend in één oorspronkelijk exemplaar in de Duitse, de Engelse en de Franse taal, waarbij de Franse tekst doorslaggevend is in geval van verschillen tussen de onderscheiden teksten. Het oorspronkelijke exemplaar wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal.


2. [Officiële teksten] De Secretaris-Generaal stelt, na overleg met de betrokken Regeringen, officiële teksten van dit Verdrag vast in de Arabische, de Italiaanse, de Japanse, de Nederlandse en de Spaanse taal, alsmede in de andere talen die de Raad eventueel aangeeft.