Artikel 42

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Toezending van afschriften] De Secretaris-Generaal zendt voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van dit Verdrag aan alle Staten en intergouvernementele organisaties die waren vertegenwoordigd op de diplomatieke conferentie die dit Verdrag heeft aangenomen, en op verzoek aan elke andere Staat of intergouvernementele organisatie.


2. [Registratie] De Secretaris-Generaal doet dit Verdrag registreren bij het Secretariaat van de Verenigde Naties.