Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Criteria waaraan dient te worden voldaan] Het kwekersrecht wordt verleend wanneer het ras
i) nieuw,
ii) onderscheidbaar,
iii) homogeen en
iv) bestendig

 

is.


2. [Andere voorwaarden] Het verlenen van het kwekersrecht mag niet afhankelijk worden gesteld van aanvullende of afwijkende voorwaarden, mits het ras wordt aangeduid door een benaming in overeenstemming met de bepalingen van artikel 20, de aanvrager de formaliteiten vervult die zijn bepaald in de wetgeving van de Verdragsluitende Partij bij de dienst waarvan de aanvraag is ingediend en hij de vereiste rechten heeft betaald.