Artikel 21

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Gronden voor nietigverklaring] Elke Verdragsluitende Partij verklaart een door haar verleend kwekersrecht nietig wanneer wordt vastgesteld
i) dat op het tijdstip van verlening van het kwekersrecht niet is voldaan aan de in de artikelen 6 en 7 neergelegde voorwaarden,
ii) dat, wanneer de verlening van het kwekersrecht in hoofdzaak is gebaseerd op door de kweker verstrekte inlichtingen en bescheiden, op het tijdstip van verlening van het kwekersrecht niet is voldaan aan de in de artikelen 8 en 9 neergelegde voorwaarden, of

iii) dat het kwekersrecht is verleend aan een persoon die daartoe niet gerechtigd is, tenzij het wordt overgedragen aan de persoon die daartoe wel gerechtigd is.


2. [Geen andere gronden] Het kwekersrecht kan niet worden nietig verklaard op andere gronden dan de in het eerste lid genoemde.