Artikel 36

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Eerste kennisgeving] Bij de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van, of toetreding tot, dit Verdrag, stelt elke Staat of intergouvernementele organisatie de Secretaris-Generaal in kennis van:
i) zijn/haar wetgeving inzake kwekersrechten en
ii) de lijst van plantengeslachten en plantesoorten waarop hij/zij op de datum waarop hij/zij door dit Verdrag wordt gebonden, de bepalingen van dit Verdrag zal toepassen.


2. [Kennisgeving van wijzigingen] Elke Verdragsluitende Partij stelt de Secretaris-Generaal onmiddellijk in kennis van:
i) wijzigingen in haar wetgeving inzake kwekersrechten en
ii) uitbreiding van de toepassing van dit Verdrag tot bijkomende plantengeslachten en plantesoorten.


3. [Bekendmaking van informatie] De Secretaris-Generaal maakt, op basis van de mededelingen ontvangen van iedere betrokken Verdragsluitende Partij, informatie bekend over
i) de wetgeving inzake kwekersrechten en alle wijzigingen in die wetgeving, en
ii) de lijst van plantengeslachten en plantesoorten bedoeld in het eerste lid, punt ii, en elke uitbreiding bedoeld in het tweede lid, punt ii.