Overeenkomst van Den Haag

Print this page

Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960

 

Artikel 1 - Unie voor het internationaal depot

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Personen die depot kunnen verrichten

 

Artikel 4 - Het verrichten van internationaal depot

 

Artikel 5 - Inhoud van een internationaal depot


Artikel 6 - Het internationale register


Artikel 7 - Nationale werking


Artikel 8 - Weigering van bescherming


Artikel 9 - Recht van voorrang

 

Artikel 10 - Vernieuwing van het depot


Artikel 11 - Duur van de bescherming


Artikel 12 - Verandering betreffende recht op een tekening of model


Artikel 13 - Afstand van rechten


Artikel 14 - Internationaal teken van voorbehoud van recht


Artikel 15 - Taksen

 

Artikel 16 - Inning door het Internationaal Bureau


Artikel 17 - Reglement van uitvoering


Artikel 18 - Verhouding tot andere regelgeving


Artikel 19 - [Vervallen]


Artikel 20 - [Vervallen]


Artikel 21 - [Vervallen] 

 

Artikel 22 - [Vervallen]


Artikel 23 - Ondertekening


Artikel 24 - Toetreding


Artikel 25 - Verplichtingen van Staten

 

Artikel 26 - Inwerkingtreding


Artikel 27 - Uitbreiding van het toepassingsgebied

 

Artikel 28 - Opzegging


Artikel 29 - Herziening


Artikel 30 - Samengaan van Administraties of Staten


Artikel 31 - Verhouding tot de Overeenkomsten van 1925 en 1934


Artikel 32 - Protocol


Artikel 33 - Nederlegging van de Overeenkomst

 

Protocol
 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het  gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.