Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregelingen

Print this page

Verordening (EU) nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen

 

Considerans

 

Artikel 1 - Onderwerp

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking

 

Artikel 4 - Vertaling in geval van een geschil

 

Artikel 5 - Beheer van een compensatieregeling

 

Artikel 6 - Overgangsmaatregelen

 

Artikel 7 - Inwerkingtreding

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu