Databankenwet

Print this page

  weegschaal.png

 

Wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

 

Artikel I - Bescherming van de producent van databanken

 

Artikel 1 – [Definities]

 

Artikel 1a – [Bewijsvermoeden rechthebbende]

  

Artikel 2 – [Uitsluitend recht]

  

Artikel 3 – [Niet-substantiële delen]

 

Artikel 4 – [Normale exploitatie]

 

Artikel 5 – [Beperkingen]

 

Artikel 5a – [Technische voorzieningen] 

 

Artikel 5b – [Informatie betreffende beheer]

 

Artikel 5c – [Rechtsmaatregelen]

 

Artikel 5d – [Schadevergoeding - winstafdracht]

 

Artikel 5e – [Publicatie uitspraak] 

 

Artikel 6 – [Duur] 

 

Artikel 7 – [Rechthebbende]

 

Artikel 8 – [Openbare macht] 

 

Artikel 9 – [Citeertitel]

 

 

Artikel II - [Wijzigt de Auteurswet 1912]

 

 

Artikel III - [Overgangsrecht]

 

 

Artikel IV - [Inwerkingtreding]

  

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.