Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De rechtmatige gebruiker van een databank die op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag zonder toestemming van de producent van de databank een substantieel deel van de inhoud van de databank:
a) opvragen voor privé doeleinden, mits het een niet-elektronische databank betreft;
b) opvragen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, met bronvermelding en voor zover door het niet-commerciële doel gerechtvaardigd;
c) opvragen of hergebruiken voor de openbare veiligheid of in het kader van een administratieve of rechterlijke procedure.


2. De artikelen 15j tot en met 15m, 16g en 17d van de Auteurswet zijn van overeenkomstige toepassing.