Biotechnologierichtlijn

Print this page

 

Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Octrooieerbaarheid

Artikel 1 - Verhouding met andere regelgeving

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Octrooieerbaar

 

Artikel 4 - Niet octrooieerbaar

 

Artikel 5 - Het menselijk lichaam

 

Artikel 6 - Strijd met openbare orde of goede zeden

 

Artikel 7 - Europese groep ethiek

 

 

Hoofdstuk II - Reikwijdte van de bescherming

 

Artikel 8 - Bescherming van biologisch materiaal

 

Artikel 9 - Bescherming van genetische informatie

 

Artikel 10 - Propagatie of vermeerdering van biologisch materiaal

 

Artikel 11 - Verkoop van propagatiemateriaal

 

 

Hoofdstuk III - Dwanglicentie wegens afhankelijkheid

 

Artikel 12 - Dwanglicentie


 

Hoofdstuk IV - Depot van, toegang tot en nieuw depot van biologisch materiaal

 

Artikel 13 - Depot van en toegang tot biologisch materiaal

 

Artikel 14 - Nieuw depot van biologisch material


 

Hoofdstuk V - Slotbepalingen

 

Artikel 15 - Implementatie

 

Artikel 16 - Verslaggeving

 

Artikel 17 - Inwerkingtreding

 

Artikel 18 - Adressaten

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.

De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.