Artikel 4

Print this page

(1) Niet octrooieerbaar zijn:

(a) planten- en dierenrassen;

(b) werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren.

 

(2) Een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, is octrooieerbaar als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras.

 

(3) Lid 1, onder b), laat de octrooieerbaarheid van uitvindingen onverlet die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel.

 

Engelse versie op IP-PorTal