Unieverdrag van Parijs

Print this page

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967

 

Artikel 1 – [Unie] 

 

Artikel 2 – [Gelijkstelling Unie-onderdanen]


Artikel 3 – [Gelijkstelling Unie-woonplaats]

 

Artikel 4 – [Voorrangsrechten] 

 

Artikel 4bis – [Onafhankelijkheid octrooien]

 

Artikel 4ter – [Naamsvermelding uitvinder] 

 

Artikel 4quater – [Geen weigering octrooi wegens verkoopverbod]

 

Artikel 5 – [Verval en dwanglicenties octrooi]

 

Artikel 5bis – [Termijn takse betaling] 

 

Artikel 5ter – [Uitgezonderde octrooi-inbreuk] 

 

Artikel 5quater – [Invoer product in land met werkwijze-octrooi]

 

Artikel 5quinquies – [Modelrecht]

 

Artikel 6 – [Merkenrecht]

 

Artikel 6bis – [Algemeen bekende merken]

 

Artikel 6ter – [Wapens, vlaggen, etc.]

 

Artikel 6quater – [Overdracht merk]

 

Artikel 6quinquies – [Merkenbescherming, land van oorsprong] 

 

Artikel 6sexies – [Dienstmerken]

 

Artikel 6septies – [Agentenmerken]

 

Artikel 7 – [Aard van de waar en inschrijving merk]

 

Artikel 7bis – [Collectieve merken]

 

Artikel 8 – [Handelsnamen] 

 

Artikel 9 – [Beslag bij invoer]

 

Artikel 10 – [Valse herkomstaanduidingen] 

 

Artikel 10bis – [Oneerlijke mededinging]

 

Artikel 10ter – [Handhaving]

 

Artikel 11 – [Internationale tentoonstellingen]

 

Artikel 12 – [Bureaus voor Industriële Eigendom]

 

Artikel 13 - [Algemene Vergadering van de Unie] 

 

Artikel 14 – [Uitvoerende Commissie]

 

Artikel 15 – [Internationaal Bureau] 

 

Artikel 16 - [Financiën]

 

Artikel 17 – [Wijzigingen artikelen]

 

Artikel 18 – [Herziening] 

 

Artikel 19 – [Onderlinge verdragen]

 

Artikel 20 – [Bekrachtiging, toetreding] 

 

Artikel 21 – [Toetreding] 

 

Artikel 22 – [Gevolg toetreding of bekrachtiging]


Artikel 23 – [Vroegere akten]

 

Artikel 24 – [Partiële toepassing]

 

Artikel 25 – [Implementatie in nationaal recht]


Artikel 26 – [Duur]


Artikel 27 – [Verhouding Akte – Unieverdrag]


Artikel 28 – [Jurisdictie Internationaal Gerechtshof]

 

Artikel 29 – [Taal]


Artikel 30 – [Overgangsrecht] 

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl. De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.