WIPO Auteursrechtverdrag

Print this page

 

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996)

 

Artikel 1 - Verhouding tot de Berner Conventie


Artikel 2 - Reikwijdte van de bescherming van het auteursrecht


Artikel 3 - Toepassing van de artikelen 2 tot en met 6 van de Berner Conventie


Artikel 4 - Computerprogramma's


Artikel 5 - Verzamelingen van gegevens


Artikel 6 - Distributierecht


Artikel 7 - Recht van Verhuur 

 

Artikel 8 - Recht op mededeling aan het publiek


Artikel 9 - Duur van de bescherming van fotografische werken

 

Artikel 10 - Beperkingen en uitzonderingen


Artikel 11 - Verplichtingen betreffende technische maatregelen


Artikel 12 - Verplichtingen betreffende informatie over het beheer van de rechten


Artikel 13 - Toepassing in de tijd


Artikel 14 - Bepalingen met betrekking tot de handhaving van rechten


Artikel 15 - Algemene Vergadering


Artikel 16 - Internationaal Bureau


Artikel 17 - Voorwaarden om in aanmerking te komen als Partij bij het Verdrag


Artikel 18 - Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Verdrag


Artikel 19 - Ondertekening van het Verdrag


Artikel 20 - Inwerkingtreding van het Verdrag


Artikel 21 - Datum waarop het Verdrag voor Partijen van kracht wordt


Artikel 22 - Uitsluiting van voorbehouden


Artikel 23 - Opzegging van het Verdrag


Artikel 24 - Talen van het Verdrag


Artikel 25 - Depositaris 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl