Berner Conventie

Print this page

 weegschaal.png

 

Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971

 

Artikel 1 - [Unie]

 

Artikel 2 - [Werken]

 

Artikel 2bis - [Redevoeringen, e.d.]

 

Artikel 3 - [Auteurs]

 

Artikel 4 - [Auteurs van cinematografische werken]

 

Artikel 5 - [Gelijkheidsbeginsel, formaliteitenverbod, land van oorsprong]

 

Artikel 6 - [Beperkingen voor werken niet-Unie onderdanen]

 

Artikel 6bis - [Persoonlijkheidsrechten]

 

Artikel 7 - [Duur bescherming]

 

Artikel 7bis - [Duur bescherming gemeenschappelijk werk]

 

Artikel 8 - [Vertalingen]

 

Artikel 9 - [Verveelvoudigingen]

 

Artikel 10 - [Citaatrecht, onderwijs]

 

Artikel 10bis - [Actuele gebeurtenissen]

 

Artikel 11 - [Toneelwerken]

 

Artikel 11bis - [Uitzendrechten]

 

Artikel 11ter - [Openbare voordracht, vertaling]

 

Artikel 12 - [Bewerkingen]

 

Artikel 13 - [Muziekwerken]

 

Artikel 14 - [Verfilming]

 

Artikel 14bis - [Filmwerk]

 

Artikel 14ter - [Volgrecht]

 

Artikel 15 - [Vermoeden makerschap]

 

Artikel 16 - [Inbeslagneming]

 

Artikel 17 - [Censuur]

 

Artikel 18 - [Toepassingsgebied]

 

Artikel 19 - [Ruimere nationale bescherming]

 

Artikel 20 - [Internationale overeenkomsten]

 

Artikel 21 - [Ontwikkelingslanden]

 

Artikel 22 - [Algemene vergadering]

 

Artikel 23 - [Uitvoerende Commissie]

 

Artikel 24 - [Internationaal Bureau]

 

Artikel 25 - [Inkomsten en uitgaven]

 

Artikel 26 - [Wijziging artikel 22 t/m 26]

 

Artikel 27 - [Wijzigingen]

 

Artikel 28 - [Bekrachtiging, toetreding]

 

Artikel 29 - [Toetreding]

 

Artikel 29bis - [Uitzondering Unieland artikel 22 t/m 38]

 

Artikel 30 - [Voorbehouden]

 

Artikel 31 - [Gedeeltelijke toetreding]

 

Artikel 32 - [Overgangsrecht]

 

Artikel 33 - [Geschillenbeslechting]

 

Artikel 34 - [Voorgaande Akten]

 

Artikel 35 - [Duur en opzegging]

 

Artikel 36 - [Te treffen maatregelen]

 

Artikel 37 - [Ondertekening]

 

Artikel 38 - [Slot]

 

Aanhangsel

Artikel I - Ontwikkelingslanden

 

Artikel II - Diverse beperkingen, vertaalrecht

 

Artikel III - Vergunningen voor onderwijs

 

Artikel IV - Toestemming rechthebbende
 

Artikel V - Alternatieve beperking vertaalrecht

 

Artikel VI - Verklaring bijzondere toepassing artikelen

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl

De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.