Interviews met gedupeerden in 'Stegeman op de Bres' vertelt hun verhaal en worden niet als feiten gepresenteerd

12-02-2024 Print this page
IEPT20240123, Rb Amsterdam, LVL v Talpa en Noordkaap
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Noordkaap produceert 'Stegeman op de Bres'. Eiser is in 2012 door strafrechter veroordeeld tot een celstraf vanwege oplichting. Eiser heeft bouwbedrijf LVL en heeft met X een overeenkomst gesloten voor het fabriceren en plaatsen van een woning en paardenstallen. De laatst termijn van totale aanneemsom staat nog open en X vordert afronding van de werkzaamheden. 


PUBLICATIE

 

Eiser vordert gedaagden te verbieden beeld- en/of geluidsopnames over hem en/of LVL op welke wijze dan ook openbaar te maken. Talpa is gedagvaard omdat het programma op één van haar zenders wordt uitgezonden, zij is echter niet de zender of houder van de uitzendlicentie en daarom is eiser niet-ontvankelijk in zijn vorderingen jegens Talpa.

 

In de voorgenomen uitzending zal te zien zijn:

Het verhaal van de familie X zal worden verteld. Zij hebben € 200.000,- aan LVL betaald, voor de bouw van een ‘prefab’ woning op een door hen aangekochte kavel. Eiser meldt de ene na de andere tegenslag en werkelijke voortgang is er niet. Er zijn wel heipalen gedrukt in september 2022, maar andere dan oorspronkelijk gepland. en de onderaannemer weigerde beton te storten omdat de rekening onbetaald was. Uiteindelijk heeft zich opgeworpen als redder in nood. Hij vertelde dat structureel geld van LVL naar zijn eigen rekeningen heeft doorgesluisd. wilde de zaak wel vlottrekken, als X een nieuwe aanbetaling van €100.000.- zou doen.

 

De tweede familie heeft een soortgelijk verhaal. Ook zij hebben een overeenkomst gesloten met LVL Industry voor het bouwen van een prefab woning op hun kavel. Ook Y vertelt te zijn opgelicht door LVL en eiser. Zij heeft € 270.000,- betaald voor een prefab woning. Verder komen er twee oud-werknemers van LVL aan het woord. Eén van hen heeft een vordering vanwege achterstallig loon.

 

Wat betreft de inkleding van de beschuldigingen geldt dat Noordkaap heeft laten weten dat interviews met de gedupeerden’ zullen worden getoond. Daarbij is het duidelijk dat dit hun verhaal is en de beschuldigingen die zij doen worden niet gepresenteerd als feiten. Daarnaast heeft Noordkaap toegezegd een aantal maatregelen te treffen ter bescherming van de privacy van :
- de achternaam van zal worden ingekort tot een initiaal;
- de naam van zijn echtgenote zal geheel worden ‘weggepiept;
- leeftijd en woonplaats van zullen niet worden genoemd:
- voor zover een foto van zal worden getoond, zal zijn gezicht worden geblurd’;
- de naam van de strafzaak waar eerder bij betrokken is geweest zal niet worden genoemd.

 

Gelet op deze maatregelen is voldoende aannemelijk dat niet direct herkenbaar zal zijn voor het grote publiek. Voor zover personen uit zijn familie en kennissenkring hem aan een combinatie van factoren toch zullen herkennen, geldt dat het verlies van goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen handelen.

 

De voorzieningenrechter verklaart eiser niet-ontvankelijk jegens Talpa en weigert voor het overige de voorzieningen.

 

Kopie van oorspronkelijke vonnis