Leergang Intellectueel Eigendomsrecht

B915633
Advertentie

VU bericht: "“Hoe vaker je over intellectueel eigendom adviseert, hoe groter het belang wordt om het hele rechtsgebied systematisch te verkennen, de verschillen en overeenkomsten tussen intellectuele eigendomsrechten te doorgronden en strategische combinaties van rechten en handhavingsinstrumenten te doordenken”. …

meer

Tjibbe Douma leidt octrooirecht praktijk Dentons Boekel in Amsterdam

B915632
Personalia

Uit het persbericht: "Dentons Boekel heeft haar Intellectual Property and Technology (IP&T) en Life Sciences praktijkgroepen versterkt met de werving van gerenommeerd advocaat Tjibbe Douma. Tjibbe is op 1 februari j.l. begonnen om leiding te geven aan de octrooirecht praktijk in Amsterdam. Voor zijn overstap …

meer

Onze nieuwe wettenbundels zijn uit!

B915630
Nieuws

Onze nieuwe wettenbundels zijn uit! Bestel nu de volgende bundels: Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2019. Deze bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden). Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2019. …

meer

Octrooien voor teff-meel niet-inventief in licht van bericht dat aan teff-telers is gestuurd voordat octrooi werd aangevraagd

IEPT20181121, Rb Den Haag, Ancientgrain v Bakels
Rechtspraak

Octrooirecht - Schade - Teff-Bericht is onderdeel van stand van techniek: vóór de aanvraagdatum van de octrooien verspreid onder Teff-telers, geen sprake van (impliciet of expliciet) geheimhoudingsbeding. Technisch effect valgetal conclusie 1 hulpverzoek 977 niet-inventief in licht van Teff-Bericht:: openbaart dat …

meer

Brief distributeur aan klanten voormalig opdrachtgever is geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke concurrentie

IEPT20181120, Rb Midden-Nederland, Insulet v Ypsomed
Rechtspraak

Oneerlijke handelspraktijken - Oneerlijke concurrentie - Onderneming kan beroep doen op misleidende handelspraktijk (artikel 6:193(b) BW).  Onvoldoende aannemelijk dat in brief voormalig sub-distributeur aan Omnipod-gebruikers sprake is van misleidende mededelingen over verstrijken garantietermijn: niets wijst erop …

meer

Geen aanspraak op vergoedingen op grond van Disclosure Agreement

IEPT20181017, Rb Den Haag, Bayer
Rechtspraak

Overeenkomsten - Curator kan geen aanspraak maken op “Milestones” (vergoeding) voor een Apoptin Product: Bayer heeft op wetenschappelijke gronden geconcludeerd dat ontwikkeling van Apoptin Product(s) geen kans van slagen had (uitzondering uit overeenkomst). Geen schadevergoeding wegens beëindiging overeenkomst …

meer

Buma/Stemra mag voor eisers geen hoger tarief hanteren dan voor gedoogd zakelijk gebruik van particulier abonnement

IEPT20181212, Rb Amsterdam, ABMD v Buma Stemra
Rechtspraak

Auteursrecht - Buma/Stemra niet jegens ABMD-leden verplicht tot handhaven bij zakelijk gebruik van particulier abonnement streamingdienst: belangenorganisatie alleen jegens rechthebbenden gehouden op te treden tenzij wegens bekende nadelige gevolgen voor derden in redelijkheid niet van handhaving mag worden afgezien, …

meer

Pagina's