Hailey Baldwin registreert naam Hailey Bieber als merk

B915531
Nieuws

NU.nl bericht: "Hailey Baldwin, over wie het gerucht gaat dat zij in in het geniep is getrouwd met Justin Bieber, zou de achternaam van haar vriend inmiddels hebben geregistreerd als handelsmerk, blijkt uit papieren die entertainmentsite TMZ in handen heeft. Volgens bronnen rond het koppel zou het model de naam …

meer

Bas Kist: Asics verslagen door klein Brabants bedrijf in merkenzaak

B915529
Nieuws

Bas Kist, (Chiever), de Volkskrant 17-10-2018: "Het Europese merkenbureau stelde in twee instanties, in 2016 en 2017, vast dat de beeldmerken van het Brabantse bedrijf Van Lieshout Textiel en Asics onvoldoende op elkaar lijken om van een merkinbreuk te spreken. Desondanks wisten de Japanners van geen wijken. In 2017 …

meer

CBG mocht handelsvergunningen verlenen volgens de hybride procedure

IEPT20181010, RvS, Teva v CBG
Rechtspraak

Handelsvergunning  Geneesmiddelen - Teva belanghebbende bij besluiten tot verlening handelsvergunningen aan Synthon en Mylan, waarbij is verwezen naar Teva’s geneesmiddel Copaxone als referentiegeneesmiddel. Relativiteitsvereiste kan niet aan Teva worden tegengeworpen: geen grond voor oordeel Rb dat artikel 42(6) …

meer

Auteursrechtinbreuk op fopspeen met snor

IEPT20181017, Rb Overijssel, Fiftytwoways v Multi Smart
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk op fopspeen met snor: afwijkende vormgeving ‘Moustache Pacifier’ maakt dat deze eigen oorspronkelijk karakter heeft en persoonlijk stempel van de maker draagt, vormgeving ‘Coolbaby Pacifier’ is op het oog gelijk en heeft daarmee overeenstemmende totaalindruk.

 

Kort …

meer

Vervalste reviews op website leveren geen vernietigbare overeenkomst op vanwege ontbreken causale verband

IEPT20181003, Rb Midden-Nederland, Vervalste reviews
Rechtspraak

Verbintenissenrecht - Overeenkomst ontbonden op grond van tekortkoming in nakoming, overeenkomst niet vernietigbaar op grond van bedrog of dwaling vanwege positieve nepreviews op vergelijkingssite voor zakelijke trainingen: plaatsen nep reviews plaatsen is te kwalificeren als een kunstgreep in de zin van artikel 3:44 …

meer

Octrooien voor tonercartridges niet inventief

IEPT20181017, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution
Rechtspraak

Octrooirecht - Reclamerecht - Procesrecht - EP 327, EP 559 en EP 701 voor tonercartridge niet inventief. Stelling dat voor relevante vakgebied enkel naar technologie rond developing cartridges (cartridges zonder photoconductive medium) moet worden gekeken en niet ook naar technologie rond process cartridges …

meer

Houder internetaansluiting kan zich niet onttrekken aan aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk met enkele stelling dat ander gezinslid hiertoe ook toegang had

IEPT20181018, HvJEU, Bastei Lubbe
Rechtspraak

Auteursrecht - Handhaving - Unierecht verzet zich tegen een nationale wettelijke regeling krachtens welke de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld onder de blote stelling dat een ander gezinslid ook toegang …

meer

Autobiografisch dagboek hoeft niet uit de handel te worden genomen

IEPT20181011, Rb Amsterdam, De Porseleinkast
Rechtspraak

Publicatie - Uitgeverij van Oorschot hoeft autobiografisch dagboek met daarin aantijgingen aan het adres van eiser niet uit de handel te nemen: hedendaagse lezer zal begrijpen dat het boek niet altijd een objectieve beschrijving van de werkelijkheid betreft, feitelijke passages vinden voldoende steun in het …

meer

Geen dwaling bij sluiten geheimhoudingsovereenkomst

IEPT20181016, Hof Amsterdam, SEM v Medisecurecards
Rechtspraak

Overeenkomsten - Dwaling - Geen dwaling bij sluiten geheimhoudingsovereenkomst door achterhouden written opinion over geldigheid octrooi: e-mail MSC aan SEM onvoldoende om te concluderen dat MSC SEM onjuist heeft ingelicht over de geldigheid en haalbaarheid van het octrooi, MSC hoefde – gelet op dat …

meer

(Met dank aan Carmen Hermes en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD)

Publiceren foto’s vriend Dionne Stax in Story niet onrechtmatig

IEPT20181012, Rb Amsterdam, Sanoma
Rechtspraak

Publicatie - Publiceren foto’s en artikel over vriend nieuwslezeres Dionne Stax niet onrechtmatig: eiser is door relatie met Stax - die zich presenteerde als succesvolle single - zelf ook een min of meer publiek persoon geworden, foto’s illustratief en niet diffamerend, niet voldoende zeker dat foto’s het …

meer

(Met dank aan Patty de Leeuwe en Jacqueline Schaap, Visser Schaap & Kreijger)

Geen verwarringsgevaar tussen merk met vier gekruiste lijnen en Asics beeldmerk

IEPT20181016, GEU, Asics v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Het beroep faalt. De Kamer van Beroep heeft terecht geoordeeld dat er geen sprake is van visuele overeenstemming, nu de algehele indruk van de tekens dermate verschillend is dat de consument geen verband tussen de betrokken merken zal maken uitsluitend op de basis dat beide tekens zijn samengesteld uit …

meer

(Met dank aan Bram Woltering en Peter Claassen, AKD)

Incidentele vordering tot voeging Zeiss aan zijde ASML te laat ingesteld

IEPT20181010, Rb Den Haag, Nikon v ASML
Rechtspraak

Voeging - Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML afgewezen: ingevolge artikel 218 Rv dient incidentele vordering tot voeging te worden ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding kan worden genomen, nu het door Zeiss gestelde belang bij voeging slechts verband …

meer

Onderneming moet uit Term Sheet voortgevloeide voorschotten terugbetalen

IEPT20181002, Hof Den Bosch, Voorschotten licentie
Rechtspraak

Licentie - Hof bekrachtigt vonnis rechtbank waarin werd geoordeeld dat de [onderneming] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens [vennootschap] die voortvloeien uit de ten behoeve van de licentie opgestelde Term Sheet: vergoedingen dienden als een vooruitbetaling voor …

meer

Pagina's