Rebel & Rich maakt geen inbreuk op het merken Rolls-Royce

IEPT20180613, Rb Den Haag, Rolls-Royce v Rebel Rich
Rechtspraak

Merkenrecht - Rebel & Rich-merk maakt geen inbreuk ‘sub b’ op beeldmerken Rolls-Royce ingeschreven in klasse 14 (sierraden): slechts enige mate van visuele overeenstemming vanwege het gebruik van twee deels overlappende hoofletter R’s, visuele elementen en dominante en onderscheidende woordelement …

meer

Houder ABC kan zich met specifieke mechanismen verzetten tegen parallelinvoer uit nieuwe lidstaten indien daar op datum van aanvraag basisoctrooi geen vergelijkbaar octrooi kon worden verkregen

IEPT20180621, HvJEU, Pfizer v Orifarm
Rechtspraak

Octrooirecht - ABC - Houder van een ABC dat in een andere lidstaat dan de nieuwe lidstaten is afgegeven kan zich met specifieke mechanismen verzetten tegen parallelinvoer van een medicijn uit deze nieuwe lidstaten indien de rechtsstelsels van deze laatste staten op de datum van de aanvraag van het basisoctrooi geen …

meer

Smaakbescherming in optima forma: over de juridische bescherming van smaak

B915450
Tijdschriften

IER 2018/23, p. 229-236, M. van Tiel: "Smaak is een complex en belangrijk fenomeen. Van oorsprong vormde het smaakzintuig een noodzakelijke poortwachter voor het ingenomen voedsel.2 Zo kon het zintuig ogenblikkelijk opmerken of iets voedingsrijk of juist schadelijk voor ons lichaam was: giftige of onverteerbare …

meer

Door registeraccountant gecontroleerde en goedgekeurde opgave om schade, winstafdracht en afgifte te kunnen vaststellen toegewezen

IEPT20180530, Rb Den Haag, Auteursrecht Babyboek
Rechtspraak

Auteursrecht - Handhaving - Auteursrechtinbreuk op babyboek: onderwerp, gestelde vragen, woordkeuze, chronologie en keuze om bepaalde onderwerpen bij bepaalde leeftijd weken van de baby te vermelden grotendeels gelijk, boek eiseres door gedaagde besteld waarna 2 maanden later boek gedaagde uit kwam, terwijl gedaagde …

meer

Stelselmatige en grootschalige auteursrechtinbreuk door embedden sportwedstijden op gokwebsite rechtvaardigt algeheel verbod

IEPT20180619, GHvJ, 1XCorp v IMG
Rechtspraak

Auteursrecht - Algeheel inbreukverbod op auteursrecht IMG toegewezen: voldoende aannemelijk dat 1XCorp ook na (IEPT20170616) - waarin verbod op embedden sportwedstijden op gokwebsite slechts ten aanzien van in dat vonnis genoemde wedstrijden werd opgelegd - stelselmatig en op grote schaal inbreuk is blijven maken. 

meer

(Met dank aan Michiel Noordhoek, HBN Law)

Auteursrechtinbreuk door embedden sportwedstrijden op gokwebsite

IEPT20170616, Gerecht Curacao, IMG v 1XCorp
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite zonder toestemming rechthebbenden embedded links te plaatsen naar sportwedstrijden: sprake van openbaarmaking in de zin van de Auteursrechtverordening.

 

IMG is rechthebbende met betrekking tot  “exclusive worldwide live streaming rights for betting …

meer

(Met dank aan Michiel Noordhoek, HBN Law)

Inbreuk op auteurs- en merkenrechten door na beëindiging samenwerking gebruik te maken van video’s en brochure

IEPT20180615, Rb Den Haag, KT Group v Dé Beheermakelaar
Rechtspraak

Auteursrecht - Merkenrecht - Inbreuk op auteursrecht en merkenrecht KT Group door na beëindiging samenwerking zonder toestemming gebruik te maken van video’s en brochure en Uniemerk van The Resort Group. Proceskosten gecompenseerd: procedure was gelet op o.a. dat gedaagden telkens bereid waren aan …

meer

(Met dank aan Godert van Rappard, Van Rappard Minneboo Advocaten)

Nysingh zoekt advocaat-medewerker IE of advocaat-stagiaire met IE-ervaring

B915446
Advertentie

"Wie zoeken wij? Ben jij advocaat-medewerker, ben je ver gevorderd met je beroepsopleiding of heb je IE-ervaring in het bedrijfsleven? Ben je vakinhoudelijk sterk, werk je zorgvuldig en heb je het vermogen om flexibel de vertaalslag naar de cliënt te maken? Kun je zaken behandelen in de Engelse taal? En vind je een …

meer

Vordering tot voeging aan zijde niet verschenen partij toegewezen

IEPT20180501, Hof Amsterdam Earth Concepts v Upstream Advertising
Rechtspraak

Handhaving - Incidentele vordering tot voeging van Earth Water aan de zijde van Upstream toegewezen: voeging aan zijde van een partij die niet in het geding is verschenen is mogelijk en Earth Water heeft voldoende belang bij voeging daar zij meent dat de merkenrechten rechtsgeldig aan haar zijn overgedragen.

meer

Oppositie tegen inschrijving woordmerk PolyBlue van Ceves op basis van Kleurmerk van Dow terecht door Bureau afgewezen

IEPT20180612, Hof Den Haag, Dow v Ceves
Rechtspraak

Merkenrecht - Depot Ceves van woordmerk PolyBlue niet nietig: dat het depot is verricht op niet bestaande handelsnaam (door kennelijke verschrijving) vormt geen grond voor oppositie op voet van artikel 2.14 BVIE. Geen verwarringsgevaar Kleurmerk Dow en woordmerk PolyBlue: begripsmatige gelijkenis tussen Kleurmerk en …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) IE, IT & Privacy

B915444
Nieuws

Holla Advocaten: “Binnen ons kantoor werken we in Business Units, ingedeeld per rechtsgebied, met aan het hoofd een Business Unit Coördinator. De advocaten van de Business Unit IE / IT & Privacy zijn ieder gespecialiseerd in één of meerdere gebieden die onder het IE-recht in de brede zin van het woord vallen, …

meer

Pagina's