Onjuiste rechtsopvatting Gerecht door eis dat geïnformeerde gebruiker betwiste model bekend is met voortbrengsel waarin ouder model is verwerkt of toegepast

IEPT20170921, HvJEU, Easy Sanitary Solutions en EUIPO v Nivelles
Rechtspraak

Modelrecht - Onjuiste rechtsopvatting Gerecht door van EUIPO te verlangen bij beoordeling nieuwheid model zelf verschillende onderdelen van een ouder model met elkaar te combineren: staat aan verzoeker in nietigheidsprocedure om volledige afbeelding oudere model over te leggen, een eventuele …

meer

Hof van Justitie EU over wezenlijke functie collectief Uniemerk

IEPT20170920, HvJEU, The Tea Board v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Wezenlijke functie collectief Uniemerk: onderscheiden van waren of diensten van de leden van de vereniging van de merkhouder van die van andere ondernemingen, en niet deze waren te onderscheiden op basis van de geografische oorsprong ervan. Als conflicterende tekens enerzijds …

meer

Geen inbreuk op persoonlijkheidsrecht door vermeende onderbelichting rol architect bij gezamenlijk project

IEPT20170920, Rb Amsterdam, Studio Maks
Rechtspraak

Auteursrecht -  Geen inbreuk op artikel 25 Auteurswet door vermeende onderbelichting rol architect bij gezamenlijk project in vakbladen: sprake van naamsvermelding in colofon, kort geding leent zich niet voor beantwoording van de vraag of de wijze van naamsvermelding recht doet aan de werkelijke …

meer

(Met dank aan Arnout Gieske, Van Diepen Van der Kroef )

Artikel 5 Hnw kan bij louter beschrijvende handelsnamen alleen succesvol worden ingeroepen bij bijkomende omstandigheden

IEPT20170919, Hof Den Haag, Ans Trading v Perfumswinkel
Rechtspraak

Procesrecht - Handelsnaamrecht - ANS heeft belang bij hoger beroep, ondanks dat zij geen eigenaar meer is van onderneming die werd gevoerd onder naam “Parfumswebwinkel”: enige mogelijkheid om titel om proceskosten te innen van Parfumswinkel te ontnemen en om proceskostenveroordeling ten gunste …

meer

(Met dank aan Merel Rondhuis en Tjeerd Overdijk, Vondst Advocaten)

Intrekken steun gemeente geen geldige reden voor niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands

IEPT20170920, Rb Noord-Holland, Hoog Catharijne v RNW en URNW
Rechtspraak

Merkenrecht - Intrekken steun en vergunningen gemeente voor renovatie en uitbreiding winkelcentrum is geen geldige reden ex art. 2.26 lid 2 sub a BVIE voor niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands: RNW had zich kunnen indekken voor vertraging of afstel van instemming gemeente wegens …

meer

(Met dank aan Syb Terpstra en Astrid Janssen, De Brauw Blackstone Westbroek)

Terugblik: 2016-2017; een jaar merkenrechtspraak

B915133
Tijdschriften

BIE 2017-4, p. 160-168, Syb Terpstra en Simone Poot: "Het merkenrecht heeft het afgelopen jaar weer een grote stroom uitspraken opgeleverd. Hierna behandelen wij aan de hand van een aantal belangrijke merkenrechtelijke thema's de in onze ogen meest relevante rechtspraak op Europees en nationaal …

meer

Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten

B915132
Tijdschriften

BIE 2017-4, p. 156-159, Toon Huydecoper: “De redactie, vrede zij met hen, heeft mij gevraagd mee te denken over het thema van deze editie: de cumulatie van IE-rechten; en om te proberen, argumenten te verdedigen waarom die cumulatie niet (zo) bezwaarlijk is. Dat heb ik dus gedaan. Ik hoop dat u …

meer

De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw

B915131
Tijdschriften

BIE 2017-4, p. 150-155, Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht: “De vraag is of een toets waarbij meer gewicht wordt toegekend aan een belangenafweging, tot een ander eindresultaat leidt dan de bestaande verwarringsgevaartoets (waar het onderscheidend vermogen één van de in aanmerking te …

meer

Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland

B915130
Tijdschriften

BIE 2017-4, p. 142-150, Paul Tjiam: “De geschiedenis van het merkenrecht in Nederland toont een beeld dat soms ongemakkelijk aanvoelt. Het is het beeld van Nederland als conservatiefste jongetje van de klas dat zich bewust afsluit van internationale, progressieve ontwikkelingen op het gebied van …

meer

Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” niet louter beschrijvend voor exclusieve vloeren

IEPT20170913, Rb Gelderland, ExcluFloorS v Exclu-Floors
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Onrechtmatige daad - Beneluxwoord-/beeldmerk “With ExcluFloorS you'll get more” niet louter beschrijvend (artikel 2.28(1)(c) BVIE voor exclusieve vloeren: dominant bestanddeel “exclu” is geen woord in Nederlands en Engels en geen gebruikelijke afkorting van …

meer

(Met dank aan Iris Jansen en Arnoud Martens, Van Benthem & Keulen)

Pagina's