Artikelen 'Postbode van de penoze' onrechtmatig

IEPT20180214, Rb Amsterdam, TMG
Rechtspraak

Publicatie - Artikelen in Telegraaf en Metro waarin eiser wordt beschuldigd boodschappenjongen te zijn van de onderwereld onrechtmatig: onvoldoende wederhoor, beschuldigingen zijn onjuist en misleidend en beschuldigingen vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Verwijdering artikelen uit de online archieven …

meer

Nu verkrijgbaar: IE-Goederenrecht - 2018

B915303
Nieuws

Vanaf heden is de volledig geactualiseerde 6e herziene druk van het handboek IE-Goederenrecht bij Boek9.nl te koop. Het handboek is bijgewerkt tot 1 januari 2018. Natuurlijk is de nieuwe Uniemerkenverordening opgenomen, die van toepassing is sinds 1 oktober 2017 en zijn de in het handboek aangehaalde artikelen …

meer

Mededelingen intellectueel eigendomsrecht; handhaving en essentiële octrooien

B915300
Kamerstukken

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij een fiche, dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche: Mededelingen intellectueel eigendomsrecht; handhaving en essentiële octrooien.

De Minister van Buitenlandse …

meer

Vorderingen eiser naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in Hello Goodbye afgewezen

IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye
Rechtspraak

Publicatie - Door eiser gevorderde excuses naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in het programma Hello Goodbye afgewezen: excuus kan niet in rechte worden afgedwongen. Vordering ook als deze wordt gelezen als strekkende tot rectificatie afgewezen: KRO-NCRV draagt in beginsel geen verantwoording …

meer

(Met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig

IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond
Rechtspraak

Publicatie - Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens Roompot: Consumentenbond niet verplicht alle vragen van Roompot te beantwoorden of proefdruk ter beschikking te stellen alvorens tot publicatie over te gaan, inhoud publicatie staat nog …

meer

(Met dank aan Jordi Bierens, Pels Rijcken)

Auteursrechtinbreuk door gebruik van hotelfoto’s buiten de aan het hotel verleende licentie

IEPT20180205, Rb Den Haag, OHM
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk door gebruik hotelfoto’s op website hotelmarketingadviseur OHM: toestemming hoteleigenaar kan OHM niet baten nu het gebruik niet valt onder de door de fotograaf verstrekte licentie voor gebruik binnen de bedrijfsvoering van het hotel, beroep op citaatrecht strandt reeds op …

meer

(Met dank aan Charlotte Meindersma, Charlotte’s Law)

Menno Heerma van Voss richt KEENON op

B915296
Nieuws

Uit het persbericht: "KEENON is onlangs van start gegaan. Het kantoor adviseert en procedeert over intellectueel eigendom, marketing, ICT, privacy en e-commerce zaken.

Met KEENON zet Menno een kantoor neer dat bij zijn cliënten en hem past. Een kantoor dat kennis, ervaring met nuchterheid en passie combineert. …

meer

Inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrechten eiser door gebruik videobeelden in gif-bestand

IEPT20180205, Rb Den Haag, Regio15
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk door gebruik beelden uit video eiser op website gedaagde: geen sprake van toestemming, beroep op citaatrecht reeds wegens gebrek aan bronvermelding verworpen. Tevens inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiser: naamsvermelding ontbreekt, video is bewerkt door conversie naar gif-bestand …

meer

(Met dank aan Charlotte Meindersma, Charlotte’s Law)

Auteursrechtinbreuk op stoffen met bloemmotieven

IEPT20180206, Rb Den Haag, B&B
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk op stoffen met door oud-Hollandse meesters geïnspireerde bloemmotieven: voldaan aan werktoets gelet op vereiste creatieve arbeid in selectie, kleurstelling, vormgeving en positionering van de bloemen, stoffen gedaagden vertonen slechts minimale verschillen die niet van invloed zijn …

meer

Pagina's