Door middel van framing opnemen van werk op website is mededeling aan publiek wanneer er maatregelen tegen framing zijn getroffen

IEPT20210309, HvJEU, VG Bild-Kunst v SPK

Begrip 'betrokken uitvoerende kunstenaars' in de zin van artikel 8 lid 2 van richtlijn 2006/115 moet in de gehele Unie op eenvormige wijze worden uitgelegd

IEPT20200908, HvJEU, RAAP v PPI

(Mede)bestuurders van Lijst 30 moeten medewerking verlenen aan overdracht domeinnaam aan Vrij en Sociaal Nederland

IEPT20210309, Rb Den Haag, VSN v Lijst 30
(Met dank aan Sjors van der Hoeven, Lawfox)

Artiestenovereenkomst met Centertainment is rechtsgeldig ontbonden door Epica

IEPT20210309, Rb Amsterdam, Epica
(Met dank aan Maarten Leopold, Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten)

Nordisk toch niet mede-auteursrechthebbende format Psychic Challenge

IEPT20210303, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator
(Met dank aan Rutger de Beer en Adonna Alkema, Hofhuis Alkema Groen)

Organisatie van collectief beheer muziekwerken is belastingplichtige in de zin van BTW-richtlijn

IEPT20210121, HvJEU, UCMR-ADA v Asociatia Culturala Suflet de Roman

Conclusie P-G B.J. Drijber: 'illegale downloaders aanpakken is onder voorwaarden rechtmatig, maar er moet rekening worden gehouden met de betrokken internetgebruikers'

B916161

A-G Wissink concludeert tot verwerping cassatieberoep 123inkt v Prindo

B916160
(Met dank aan Jan Pot, Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof)

Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

B916156

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en de videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 21 januari 2021

B916155

In beide zaken met betrekking tot het door Sisvel ingeroepen octrooi komen de volledige proceskosten voor vergoeding in aanmerking uit hoofde van art. 1019h Rv

IEPT20210217, Rb Den Haag, Sisvel v BBK

Merkdepots ‘Aquapress’ en ‘Dry Works’ zijn te kwader trouw verricht door ex-werknemer Dry Works Nederland

IEPT20210223, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dry Works

Licentieovereenkomsten tussen Sena en NPO zijn niet standaard

IEPT20210212, Rb Den Haag, Sena en NPO v CvTA

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJEU over het begrip 'ouder recht' in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG

IEPT20210219, HR, CCC