Uitzending Undercover in Nederland niet onrechtmatig

IEPT20180914, Rb Amsterdam, Noordkaap
Rechtspraak

Publicatie - Uitzending Undercover in Nederland niet onrechtmatig: misstand, voldoende steun in het feitenmateriaal, voorshands niet aannemelijk dat [X] bij uitzending zal worden herkend, voor zover familie en kenniskring haar door combinatie van factoren toch zullen herkennen is verlies van goede naam voorzienbaar …

meer

(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Gedaagde moet meewerken aan doorontwikkeling publieke website over werk Jheronimus Bosch

IEPT20180912, Rb Amsterdam, Stichting Bosch
Rechtspraak

IE-Goederenrecht - Samenwerking tussen partijen ten aanzien verdieping kennis over het werk van Jheronimus Bosch heeft geleid tot gemeenschappelijk goed (3:166 BW): gedaagde is ingestapt in gereedstaand project en heeft daarin eigen rol gekregen. Gedaagde moet daarom alsnog meewerken aan doorontwikkeling van zijn …

meer

(Met dank aan Wim Maas en Nathalie Noesen, TaylorWessing)

Uniewoordmerk “NEUSCHWANSTEIN” niet beschrijvend en geen depot te kwader trouw

IEPT20180906, HvJEU, Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Benaming “Neuschwanstein” uit Uniewoordmerk “NEUSCHWANSTEIN” niet beschrijvend voor kwaliteit of wezenlijk kenmerk waren en diensten: geen Nice warenklasse voor “souvenirartikelen”, sprake van gangbare consumptiegoederen en alledaagse diensten, functie als souvenir geen objectief kenmerk van …

meer

Ex parte verbod in stand gehouden

IEPT20180831, Rb Den Haag, Zavod Prodmash
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Octrooirecht - Geen schending artikel 21 Rv door niet te vermelden dat oppositie tegen octrooi EP 363 nog mogelijk was: voorzieningenrechter zal hebben begrepen dat oppositie tegen het octrooi nog mogelijk was. Geen herziening ex parte beschikking. Conclusie 1 EP 363 nieuw ten opzichte van …

meer

(Met dank aan Alexander de Leeuw, Daan de Lange en Boukje van der Maazen, Brinkhof)

Magic Leaf bij onmiddellijk voorziening bevolen aanbieden inbreukmakende grinders te staken

IEPT20180907, Rb Amsterdam, Leidseplein Beheer v Magic Leaf
Rechtspraak

Merkenrecht - Magic Leaf bij onmiddellijke voorziening ex artikel 1019e lid 2 Rv bevolen om inbreuk op merkenrecht The Bulldog te staken bij aanbieden grinders.

 

Beschikking inzake verzoekschrift Leidseplein Beheer tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van Magic Leaf ex …

meer

(Met dank aan L. Bakers en A.M.C. Sitsen, BINGH Advocaten)

Meerderheid Europees Parlement stemt voor nieuwe auteursrechtwetgeving

B915497
Nieuws

NOS bericht: “Het Europees Parlement heeft zich woensdagmiddag achter strengere copyright-regels geschaard. Dat betekent nog niet dat ze er komen: er moet nu worden onderhandeld met de EU-lidstaten; daarna kan het Europarlement er nogmaals over stemmen.

 

Het huidige voorstel voorziet in strengere maatregelen …

meer

Auteursrechtinbreuk door persfoto’s Veronica te publiceren nadat Wetransfer link in beeld kwam in livestream Beelen

IEPT20180827, Rb Amsterdam, Rutten v RF Mediaproducties
Rechtspraak

Auteursrecht - Radiofreak.nl dient fotograaf € 1.500 schadevergoeding te betalen wegens auteursrechtinbreuk door foto’s gemaakt in het kader de overstap van Giel Beelen naar Veronica - waartoe toegang werd verkregen doordat de link van de Wetransfer-map in beeld kwam tijdens een livestream van Beelen - openbaar …

meer

Op laatst mogelijke dag ingediende vordering tot voeging in procedure waarin Zeiss al vanaf de meet op de hoogte moet zijn geweest in strijd met goede procesorde

IEPT20180905, Rb Den Haag, Nikon v ASML II
Rechtspraak

Voeging - Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML in VRO-zaak - hoewel naar de letter van artikel 218 Rv op tijd ingesteld - afgewezen wegens strijd met goede procesorde: Zeiss moet gelet op nauwe betrokkenheid bij geschil echter al van meet af aan op de hoogte zijn geweest van de onderhavige procedure, …

meer

Incidentele vordering tot voeging te laat ingesteld

IEPT20180905, Rb Den Haag, Nikon v ASML
Rechtspraak

Voeging - Door Zeiss gevorderde voeging aan de zijde van ASML afgewezen: ingevolge artikel 218 Rv dient incidentele vordering tot voeging te worden ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding kan worden genomen, nu het door Zeiss gestelde belang bij voeging slechts verband …

meer

Facebookpost Wijngoed Fromberg over concurrent niet onrechtmatig; Wijndomein Ceres maakt inbreuk op haar merk

IEPT20180903, Rb Limburg, Wijndomein Ceres v Wijngoed Fromberg
Rechtspraak

Publicatie - Merkenrecht - Facebook-post Wijngoed Fromberg over Wijndomein Ceres niet onrechtmatig: met concrete en inhoudelijk onweersproken voorbeelden toegelicht dat sprake is van verwarring, hetgeen de reputatie van Wijngoed Fromberg beïnvloedt, of Wijndomein Ceres op de Fromberg ligt, kan in dit kort geding niet …

meer

(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)

Toch geen normaal gebruik van de beschermde geografische aanduiding

IEPT20180607, GEU, Schmid v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht. Beroep tegen de beslissing van de Kamer van Beroep  inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Schmid en Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark. De vordering tot vervallenverklaring werd in haar geheel afgewezen nu werd geoordeeld dat normaal gebruik van het merk was …

meer

Parijse perikelen: over de overdracht van voorrangsrechten

B915495
Tijdschriften

IER 2018/33, p. 294-304, J.M. Boelens: “In het octrooirecht reist men terug in de tijd tot de prioriteitsdatum om de geldigheid van een octrooi te beoordelen. De prioriteitsdatum is in beginsel de aanvraagdatum, tenzij een beroep kan worden gedaan op het recht van voorrang, ook wel het prioriteitsrecht genoemd. …

meer

Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond

B915494
Tijdschriften

IER 2018/31, p. 287-288, C. Gielen: “Ik verwacht niet dat zal worden geoordeeld dat het in dit geval “uitzonderlijk noodzakelijk” (onderstreping, G.) is om de nieuwe nietigheidsgrond van het andere kenmerk te laten gelden voor oude merken. Van belang hierbij is dat in de vele jaren dat wij nu onder het Europese …

meer

Pagina's