Beantwoording Kamervragen over betalen door data te delen

B915127
Kamerstukken

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en de overheid (ingezonden 27 juli 2017). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen …

meer

EUIPO: model LAMZAC geldig

B915125
Rechtspraak

Modelrecht - Verzoekster heeft niet aangetoond dat het model technisch bepaald is. De door verzoekster ingediende octrooiregistratie is niet vertaald. Hoewel de “roller closure”, “tubular shape” en “plain surface” van het bestreden model betrekking hebben op de veilige sluiting van de …

meer

(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Plantenras “Oksana” niet nieuw

IEPT20170713, GEU, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn v CPVO
Rechtspraak

Kwekersrecht - Het ras “Oksana” is niet nieuw in de zin van artikel 10 van de Gemeenschapskwekersrechtverordening. De Kamer van Beroep mocht oordelen dat het kandidaatras en het oudere ras “Nojabrskaja” identiek waren.

meer

Erwin Angad-Gaur: Nog weinig verschil na twee jaar auteurscontractenrecht

B915124
Tijdschriften

Sena Performers Magazine 3, 2017, E. Thijssen: "Twee jaar geleden werd na een lange lobby het Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten, ingevoerd. Nederland liep ver achter bij de ons omringende landen. In Frankrijk, Duitsland en België …

meer

Brief Minister van Buitenlandse Zaken over wijziging BVIE

B915123
Kamerstukken

"Met het Protocol, dat hierbij ter goedkeuring wordt aangeboden, is het BVIE op een aantal punten aangepast waardoor het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) voortaan de enige bevoegde instantie wordt voor beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en …

meer

Boek9 is vernieuwd

B915122
Nieuws

Onze website is vernieuwd. Het oude onderscheid in kolommen tussen IEPT-rechtspraak en nieuwsberichten is komen te vervallen. In plaats hiervan hebben wij onze homepage ruimer opgezet en is er een menu toegevoegd, waarmee u bijvoorbeeld direct naar rechtspraak per rechter, jaar en onderwerp kunt …

meer

Wijziging van Uitvoeringsreglement EOV

B915121
Kamerstukken

"De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft op 29 juni 2017 in overeenstemming met artikel 33, eerste lid, onderdeel c, van het Verdrag een Besluit (CA/D 6/17) aangenomen tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag. De Engelse en de Franse tekst1) van het Besluit …

meer

Bevoegdheid om Europees octrooi te beperken kan aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden worden onderworpen

IEPT20170915, HR, High Point v KPN
Rechtspraak

Octrooirecht - Procesrecht - In artikel 138(3) EOV neergelegde bevoegdheid van octrooihouder om octrooi te beperken kan worden onderworpen aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden: bewoordingen, context, voorwerp en doel artikel 138(3) EOV duiden hier niet op, wordingsgeschiedenis van …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rorsch, Gertjan Kuipers, Oscar Lamme en Chris Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek)

Abcor: Testarossa vogelvrij? Normaal gebruik van een merk - bekend merk

B915118
Nieuws

Met een merk krijgt een bedrijf een monopolie op het gebruik van die naam. De wetgever heeft echter wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd om dit gebruik aan banden te leggen. Een belangrijke eis is, dat een merk na vijf jaar ook echt normaal moet worden gebruikt.Maar, merken hebben niet het …

meer

Rustic Twist friet van McCain maakt inbreuk op Gemeenschapsmodel voor aardappelvorm

IEPT20170912, Rb Den Haag, Simplot v McCain Foods
Rechtspraak

Modelrecht - Simplots model voor aardappelvorm is een geldig Gemeenschapsmodel: tekeningen Model in samenhang voldoende duidelijk en consistent, Model is nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van tot het vormgevingserfgoed behorende modellen voor brood en snacks. Rustic Twist van McCain maakt …

meer

(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

Ex parte tegen uploader film- en tv-seriebestanden via torrent en Usenet

IEPT20170831, Rb Rotterdam, Brein v Torrent- en Usenet uploader
Rechtspraak

Auteursrecht - Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv tegen een lid van het zogenaamde Libra Release Team die bijna 800 auteursrechtelijk beschermde film- en tv-seriebestanden heeft geüpload via torrents en Usenet. Dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat …

meer

(Met dank aan Thomas Kriense, Stichting BREIN)

Pagina's