Opeising van aantal octrooien faalt

IEPT20181121, Rb Den Haag, AIMM v Crucell
Rechtspraak

Octrooirecht - Overeenkomsten - AIMM-medewerkers hebben recht om als uitvinder op Octrooien en Aanvragen Crucell te worden vermeld: hebben onder bescherming gestelde antilichamen, waaronder CR2080 geïsoleerd uit donorbloed, zijn tegen de heersende trend ingegaan door (ook) IgG’s te isoleren en niet alleen IgM’s, …

meer

Octrooi voor verfdispenser niet inventief

IEPT20190208, Rb Den Haag, Fast & Fluid v Santint
Rechtspraak

Octrooirecht - Vzgr op grond van artikel 4/35 Brussel I bis-Vo en 80(2) ROW bevoegd jegens Nederlandse gedaagde Santint: voldoende gesteld over dreigend onrechtmatig handelen voor aannemen bevoegdheid. Vzgr bevoegd op grond van artikel 7(1) Rv jegens Chinese Sanhua: eenzelfde  situatie feitelijk en rechtens. Gerede, …

meer

(Met dank aan Richard Ebbink, Paul Marcelis en Boukje van der Maazen, Brinkhof)

Rechter merkt zichzelf aan als gegevensverwerker

B915643
Rechtspraak

Privacy - Vzgr Rechtbank Noord-Nederland, 20 december 2018 - In deze zaak heeft de voorzieningenrechter zichzelf aangemerkt als gegevensverwerker in de zin van de AVG. Het beroep van de verzoekster treft 21 derde belanghebbenden. In dat kader overweegt de voorzieningenrechter dat de verplichting tot minimale …

meer

Kamerbrief over grace period in het octrooirecht

B915642
Kamerstukken

Kamerbrief van Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes, Grace period in het octrooirecht.

 

Bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2018 werd door het lid Veldman gevraagd naar een onderzoek naar de wenselijkheid van de …

meer

Ziggo handelt niet onrechtmatig door verstrekking NAW-gegevens van IP-adressen waarmee The Hitman’s Bodyguard is gedownload te weigeren

IEPT20190208, Rb Midden-Nederland, DFW v Ziggo
Rechtspraak

Auteursrecht - Lycos-arrest van de Hoge Raad (IEPT20051125) waarin is bepaald dat artikel 6:162 BW als wettelijke grondslag voor afgifte klantgegevens kan gelden is niet achterhaald door Europese jurisprudentie: omstandigheid dat naderhand de e-Privacyrichtlijn is geïmplementeerd welke een specifieke wettelijke …

meer

(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Octrooi voor kaartlezer niet inventief

IEPT20181121, Rb Den Haag, CDVI v Impro
Rechtspraak

Octrooirecht - Octrooi EP 006 niet inventief in licht van stand van techniek weergegeven in figuur 1: toepassen van een smalle sleuf vanaf de rand van een metalen plaat om Eddy currents te verminderen is algemene vakkennis vakman op prioriteitsdatum. Hulpverzoek niet inventief: enige aanvullende onderscheidingskenmerk …

meer

Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”

IEPT20181205, Rb Overijssel, Vita Motion v Sintecs
Rechtspraak

Overeenkomsten - Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”: dienen pas te worden afgegeven wanneer overeenstemming bestaat over gewerkte en gefactureerde uren, onvoldoende aannemelijk dat de huidige situatie de voortgang van de ontwikkeling in onmiddellijk gevaar brengt zodat onmiddellijk afgifte van de …

meer

Finaxe maakt inbreuk op handelsnaam Finext

IEPT20181130, Rb Den Haag, Finext v Finaxe
Rechtspraak

Spoedeisend belang aangenomen ondanks verstrijken 6 maanden tussen reactie op sommatie en dagvaarding: voldoende voortvarend gehandeld nu  tussenliggende tijd actief is gebruikt om te onderzoeken of een procedure kans van slagen zou hebben. Finaxe maakt inbreuk op handelsnaam Finext: Finext is geen beschrijvende …

meer

Inbreuk op merk LOTUS dat niet tot soortnaam is verworden

IEPT20190206, Rb Midden-Nederland, Lotus v Improvement Training en Adviesbureau
Rechtspraak

Handhaving - procesrecht - Merkenrecht - Spoedeisend belang ondanks staking van inbreukmakend handelen: inbreukmakend handelen niet erkend en geen onthoudingsverklaring getekend. Woordmerk LOTUS bestaat niet uit tekens die in de handel kunnen dienen als aanduiding van eigenschappen of kenmerken van de betrokken …

meer

(Met dank aan Joost Becker en Dafne de Boer, Dirkzwager)

Vormmerk voor rode zool Louboutin geldig zodat schoen Van Haren inbreuk maakt

IEPT20190206, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Rechtspraak

Merkenrecht - Rechtbank gaat uit van geldigheid vormmerk voor rode zool Louboutin: HvJEU heeft geoordeeld (IEPT20180612) dat een kleur aangebracht op de waar niet (uitsluitend) bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar te …

meer

(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)

Stokke vormmerk nietig

IEPT20190205, Hof Amsterdam, Hauck v Stokke
Rechtspraak

Merkenrecht - Stokke vormmerk terecht nietig verklaard: weigeringsgrond van artikel 3(1) sub e(i) Merkenrichtlijn 2008 (aard van de waar) van toepassing, nu (strakke) vormgeving en aantrekkelijk uiterlijk kinderstoel (met name gebruik schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en (cursieve) …

meer

(Met dank aan Gregor Vos en Sjo Anne Hoogcarspel, Brinkhof)

Afschrift en inzage afgewezen

IEPT20181204, Hof Den Bosch, Kinderkleding
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Afschrift en inzage in bedrijfsadministratie van concurrerend bedrijf van oud-werknemers afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] al tijdens hun dienstverband met [appellante] bezig zijn geweest met het opzetten van een concurrerend bedrijf in …

meer

Pagina's