Artikel “Genomineerde is pedo” niet onrechtmatig

IEPT20180130, Rb Amsterdam, TMG
Rechtspraak

Publicatie - Artikel “Genomineerde is pedo” niet onrechtmatig jegens eiser. Recht op vrije meningsuiting TMG prevaleert boven recht op eerbiediging eer en goede naam eiser: de beschuldigingen vinden voldoende steun in de feiten, journalist hield voldoende afstand, het betreffen ernstige misstanden die de …

meer

UnitedCorp klaagt Instagram aan wegens inbreuk op geolocatiefunctie octrooi

B915286
Nieuws

World Intellectual Property Review: "Miami-based UnitedCorp has taken on photo-sharing platform Instagram in a patent infringement lawsuit filed at the Federal Court of Canada. According to an announcement released on Friday, February 2, UnitedCorp owns Canadian patent number 2,887,596, called “User content sharing …

meer

Taalkundige uitleg overeenkomst: geen gebruik “Tom” buiten Tom-logo

IEPT20180131, Rb Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom
Rechtspraak

Overeenkomsten - Beweerdelijk over het hoofd zien van wijziging in de overeenkomst dient voor rekening en risico MKB te blijven. Taalkundige uitleg overeenkomst: geen toestemming om woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt. …

meer

(Met dank aan Nils Winthagen, WinthagenMensink advocaten)

Voorlopig getuigenverhoor afgewezen

IEPT20171116, Rb Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom
Rechtspraak

Procesrecht - Voorlopig getuigenverhoor afgewezen wegens strijd met goede procesorde: onvoldoende inzichtelijk welk gerechtvaardigd belang MKB heeft bij toewijzing verzoek indien bodemrechter de zaak niet zal aanhouden in afwachting van de afronding van de voorlopige getuigenverhoren of geen bewijs opdraagt, aan …

meer

(Met dank aan Nils Winthagen, WinthagenMensink advocaten)

Inzage in “alle e-mails” afgewezen

IEPT20170719, Rb Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom
Rechtspraak

Procesrecht - Inzage in "alle e-mails" afgewezen m.b.t. onderhandelingen over gebruik teken "Tom": geen bepaalde bescheiden en geen rechtmatig belang door enkel vermoeden dat TomTom op de hoogte was van naamswijziging MKB.

meer

(Met dank aan Nils Winthagen en Leon Mensink, WinthagenMensink advocaten)

Rechtszaak tussen Waymo en Uber inzake zelfrijdende auto’s van start

B915285
Nieuws

NOS bericht: “Het verhaal leest als een spannend jongensboek, vol intriges en dealtjes die stiekem zijn gesloten. Morgen begint in de VS een rechtszaak tussen twee tech-grootmachten: Waymo (onderdeel van het moederbedrijf van Google) dat zelfrijdende auto's maakt en taxidienst Uber.  Waymo beschuldigt Uber ervan op …

meer

Vormgeving Rubik’s Cube zonder decoratie niet auteursrechtelijk beschermd, uitvoering in kleur wel

IEPT20180131, Rb Midden-Nederland, Beckx v Rubik
Rechtspraak

Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - Vormgeving Rubik’s Cube zonder decoratie niet auteursrechtelijk beschermd: vormgevingselementen in hoge mate technisch en functioneel bepaald of triviaal. Uitvoering in kleur wel auteursrechtelijk beschermd: algemene keuze om iedere deelkubus identificeerbaar te maken weliswaar …

meer

(Met dank aan Sven Klos en Allard Ringnalda, KLOS c.s)

AOMB verwelkomt Gilbert Schmitz als Octrooigemachtigde in opleiding

B915284
Personalia

AOMB bericht: "Op 2 januari 2018 is Gilbert Schmitz gestart als Octrooigemachtigde in opleiding voor Business unit MKB. Gilbert rondde in 2011 met succes de opleiding Elektrotechniek aan de TU/e Eindhoven af. Tijdens deze studie heeft hij zich vooral gespecialiseerd in Video en Image Processing.

Hierna heeft Gilbert …

meer

Opzegging duurovereenkomst bij afgesproken opzegmogelijkheid pas ontoelaatbaar als dit naar maatstaven redelijkheid en billijkheid zo is

IEPT20180202, HR, Goglio v SMQ
Rechtspraak

ProcesrechtOvereenkomsten - Oordeel hof dat sprake was van gedekt verweer Goglio ex artikel 348 Rv m.b.t. verstrijken van betalingstermijn voorbehouden aan feitenrechter en niet onbegrijpelijk. Geen onjuiste rechtsopvatting dat beroep op opzegging duurovereenkomst bij vooraf afgesproken opzegmogelijkheid pas …

meer

Pagina's