"Het hof kan immers niet veroordelen tot het onmogelijke"

04-03-2024 Print this page

Vordering ex art. 843a Rv. De stukken/gegevens bestaan niet meer. Bij tussenarrest heeft het Hof de vorderingen afgewezen en Unirice in de gelegenheid gesteld bij akte te onderbouwen dat zij niet meer beschikken over de gevraagde boekhoudkundige stukken. Niet digitaal en ook niet via hun toenmalige accountant of administrateur. Vordering afgewezen.


EXHIBITIE 843a Rv

 

Bij tussenarrest van 25 april 2023 heeft het hof de incidentele vorderingen ex
art. 843a Rv tegen TRC Nederland afgewezen. Unirice en Unirice Group zijn in de gelegenheid gesteld hun verweer dat zij niet meer beschikken over de gevraagde boekhoudkundige stukken, ook niet digitaal en ook niet via hun (toenmalige) accountant of administrateur, nader bij akte te onderbouwen. 

 

Unirice en Unirice Group hebben naar het oordeel van het hof aldus voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op dit moment niet meer over de bedoelde stukken (al dan niet digitaal) beschikken of kunnen beschikken. Bij deze stand van zaken dienen ook de incidentele vorderingen ex art. 843a Rv tegen Unirice en Unirice Group te worden afgewezen. Het hof kan immers niet veroordelen tot het onmogelijke.
 

ECLI:NL:GHDHA:2024:111