De inspraakreactie had ook zonder foto gepubliceerd kunnen worden

08-03-2024 Print this page
IEPT20240228, Rb Zeeland-West-Brabant, fotograaf v Gemeente Oosterhout

De foto is onderdeel van een inspraakreactie van een inwoner en ingeleverd in openbare raadsinformatiesysteem toegevoegd aan vergaderstukken. Deze worden gecontroleerd en softwarematig geanonimiseerd. Er is geen geslaagd beroep op artikel 22 lid 2 Aw voor het gebruik om het goede verloop van een bestuurlijke procedure te waarborgen, omdat er geen noodzaak tot publicatie was.

 

AUTEURSRECHT - BEPERKINGEN

 

Eiser is professioneel fotograaf en heeft genoemde windturbine in zijn omgeving in de [locatie] vanaf het water in beeld is gebracht, geopenbaard in de eigen beeldbank.
De Gemeente Oosterhout heeft gebruik gemaakt van een website waarop de foto heeft gestaan. De Foto is namelijk onderdeel van een inspraakreactie van een inwoner en is als ingeleverd stuk in het openbare raadsinformatiesysteem toegevoegd aan de vergaderstukken.

 

Stellingen van Gemeente Oosterhout ter verklaring dat de Foto niet is opgevallen bij plaatsing, namelijk dat een ieder deze foto had kunnen maken, dat er veel van dergelijke foto’s zijn van windturbine’s en dat die ook in Gemeente Oosterhout is te maken vormen voor zover dat al was bedoeld onvoldoende betwisting van de stellingen van [eiser] dat de Foto auteursrechtelijk beschermd is en [eiser] rechthebbende is, Nu voorts vast staat dat de Foto op de Website is geopenbaard zonder toestemming van [eiser] staat in zoverre de inbreuk op het auteursrecht van [eiser] vast.

 

Gemeente Oosterhout heeft als verweer aangevoerd dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht omdat is gehandeld op een wijze die binnen democratische besluitvormingsprocessen betamelijk is. Zij voert daartoe aan dat de Foto is opgenomen in een inspraakreactie van een inwoner waarvoor de inspreker zelf verantwoordelijk is en waarbij van de goede trouw van de inspreker wordt uitgegaan.

 

Gemeente Oosterhout verwijst in dit verband naar artikel 22 lid 2 jo. artikel 10 lid 1 sub 9 Aw. Zij voert tevens aan dat de Foto op zichzelf geen cruciaal element is in de betreffende inspraakreactie.

 

De uitzondering van 22 Aw, gezien artikel 5 lid 3 sub e jo. lid 5 van de Auteursrechtrichtlijn, kan in bepaalde uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Een dergelijk noodzaak tot publicatie van de Foto bestond echter niet omdat de inspraakreactie ook zonder de Foto gepubliceerd had kunnen worden, terwijl [eiser] onredelijk in zijn belangen is geschaad omdat hij geen vergoeding heeft ontvangen en zijn naam niet was vermeld.

 

Fotograaf vordert €525 aan gederfde licentievergoeding gebaseerd door gehanteerde tarieven, onderbouwd met (slechts) enkele facturen. Aansluiting bij Tarievenlijst 2023 van Stichting BeeldAnoniem. Tarief voor niet-commercieel gebruik €198. Buitengerechtelijke kosten: €394,80 en proceskosten: €768,94.


ECLI:NL:RBZWB:2024:1486