Adidas moet documentatie overleggen vanwege material breach 'Player Endorsement' overeenkomst

04-03-2024 Print this page
IEPT20240125, Rb Amsterdam, Imagecorp & Salah v Adidas

De naam en (oude gesigneerde) voetbalschoen van een internationaal bekende voetballer Salah is door het Careem-platform gebruikt ter promotie in haar vervoersapp. Een lokale Adidas entiteit heeft toegegeven per ongeluk gebruik van 'player endorsement' te hebben gemaakt, zonder overleg. De vordering ex 843a voor het overleggen van documentatie deels toegewezen.
 

EXHIBITIE 843 - OVEREENKOMST

Salah is een internationaal bekende voetballer. Hij is speler van Liverpool FC en van het nationale team van de Arabische Republiek Egypte. De (IE-)rechten voor de gehele wereld, met uitzondering van het VK, van en verbonden aan hem, zijn eigendom van en worden beheerd door Holdings. Ten aanzien van het VK zijn die rechten in eigendom en worden die beheerd door Salah UK. De Holdings en Salah UK zijn elk een zogenoemde endorsement agreement aangegaan met Adidas Marketing, met als einddatum 31 juli 2026.


In augustus 2023 zijn op het “Careem-platform” (Instagram accounts en de eigen app) berichten verschenen over een prijsvraag waarbij men "[naam 4] ’S SHOES" kon winnen, door de code "adidas" in te voeren. Careem is een bedrijf vergelijkbaar met en inmiddels overgenomen door Uber, waarbij het publiek onder meer taxiritten, maaltijden, huurauto’s en fietsen kan bestellen, via de Careem app.


Na onderzoek blijkt dat een lokale adidas entiteit gebruikgemaakt van naam van de speler zonder van de strikte procedures bewust te zijn. Salah heeft aan adidas Marketing meegedeeld dat Adidas Marketing, door zonder toestemming gebruik te maken van de Player Endorsement van Salah op het Careem platform zich heeft schuldig gemaakt aan ‘material breach’ van de overeenkomsten, op grond waarvan deze beëindigd zouden kunnen worden. Zij sommeert om binnen 5 werkdagen alle informatie en documentatie hieromtrent te verstrekken.


De actie met de prijsvraag waarbij de naam van Salah is gebruikt en een (van zijn) gesigneerde oude voetbalschoen(en) kon worden gewonnen (die was overgebleven na een eerdere promotieactie) was volgens adidas Marketing alleen bedoeld ter promotie van de adidasclub en -artikelen en niet ter promotie van Careem.


Deze visie van adidas Marketing wordt niet gedeeld. In de onder 2.5 weergegeven uitingen, wordt meermaals de naam van Careem genoemd in wervende zin. De actie moet dan ook op zijn minst mede ter promotie van Careem worden aangemerkt. Salah c.s. heeft terecht aangevoerd dat uit artikel 12.9 van de overeenkomsten volgt dat voor een dergelijke actie tevoren zijn toestemming moet worden gevraagd.


De omstandigheid dat [naam 4] zijn oude voetbalschoenen destijds heeft gesigneerd en aan adidas Marketing beschikbaar heeft gesteld voor promotiedoeleinden, geeft adidas Marketing, anders dan zij heeft betoogd, geen vrijbrief om daarmee vervolgens te doen wat zij wil, zoals ook het maken van reclame die de grenzen van de overeenkomsten te buiten gaat.


De kern van die overeenkomsten is immers dat Salah zijn naam heeft verbonden aan adidas producten en niet aan andere producten, diensten of bedrijven. Als adidas Marketing de ‘Player endorsement’ toch voor dergelijke andere zaken wil gebruiken heeft Salah c.s. een redelijke grond daarmee niet in te stemmen.


De voorzieningenrechter veroordeelt Adidas Marketing om aan ImageCorp Holdings Limited (afschriften) ter beschikking te stellen (van):
- de informatie en documentatie waarop de brief van 7 november 2023 berust, zoals over het aantal ‘clicks’ op de Careem berichten en het aantal deelnemers aan de prijsvraag en de gegevens van de Lokale adidas entiteit waarnaar wordt verwezen en ook overigens alle correspondentie en overige documentatie behorend bij het door en/of namens adidas Marketing uitgevoerde onderzoek naar de Careem Advertenties, inclusief de daaraan verbonden schriftelijke conclusies, voor zover aanwezig.
- alle correspondentie en overige documentatie, waaronder eventuele verzoeken - in welke vorm ook - tot goedkeuring voor het gebruik van de "Player" en/of de "Player endorsement" van of met betrekking tot ImageCorp Holdings Limited, in relatie tot de Careem advertenties, vanaf mei 2023 tot en met augustus 2023, tussen adidas Marketing en de Lokale adidas entiteit.

Op last van een dwangsom van 25.000 per dag(deel).

 

ECLI:NL:RBAMS:2024:506