Niet duidelijk dat zij hinder ondervond door het ontbreken De Parfumeur toebehorende IE-rechten

08-03-2024 Print this page
IEPT20231025, Rb Den Haag, Silk en De Parfumeur

Een vof heeft een franchise-, bedrijfsruimtehuur-, twee geldlenings- en koopovereenkomsten gesloten met eisers, ten behoeve van de exploitatie van een parfumwinkel. Wederzijds beroep op ontbinding overeenkomsten wegens wanprestatie. De Rechtbank acht partiële ontbinding van de franchiseovereenkomst door gedaagde gerechtvaardigd. De voorgespiegelde formule heeft nooit bestaan, vanwege ontbreken van geregistreerde IE-rechten. Echter daarover heeft de vof De Parfumeur B.V. niet geïnformeerd welke hinder zij hiervan heeft ondervonden. Lotsverbondenheid met andere overeenkomsten? Tussenvonnis.

 

FRANCHISING

 

In de buitengerechtelijke ontbinding noemt de vof dat de voorgespiegelde formule ontbreekt in de zin dat deze nooit heeft bestaan;
- De Parfumeur beschikt niet over intellectuele eigendomsrechten; zij heeft geen rechten op: het handelsmerk ‘De Parfumeur’, de daaraan gerelateerde beeldmerken, software, slogans, e.d. zoals nader zou zijn omschreven in het De Parfumeur-handboek.
- De Parfumeur beschikt niet over wezenlijke knowhow. Zij had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook geen enkele eigen retailervaring.
- Een ‘De Parfumeur-handboek ontbreekt überhaupt (zowel fysiek als online)

 


De vof heeft opgeworpen dat De Parfumeur BV geen daadwerkelijk geregistreerde IE-rechten had op de Parfumeur-formulie. Dit is ook pas op 11 augustus 2022 namens de vof aan De Parfumeur B.V. is kenbaar gemaakt, toen al duidelijk was dat de vof met de exploitatie van de Parfumeriewinkel wilde stoppen. De vof heeft niet gesteld dat zij hinder heeft ondervonden door het ontbreken van geregistreerde aan De Parfumeur B.V. toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Ook hier geldt daarom dat de eventuele tekortkoming op dit punt voor de vof kennelijk niet van wezenlijke betekenis was, en dus geen rechtvaardiging vormt voor de ontbinding van de Franchiseovereenkomst.

 

Partiële ontbinding van de Franchiseovereenkomst door de vof gerechtvaardigd. De rechtbank is van oordeel dat de vof de Franchiseovereenkomsten (gedeeltelijk) gerechtvaardigd heeft ontbonden. Aangezien de Franchiseovereenkomst een duurovereenkomst is en het recht van de vof tot ontbinding daarvan slechts is ontstaan door de niet-gerechtvaardigde ontbindingsverklaring van De Parfumeur B.V., is de rechtbank van oordeel dat de vof de Franchiseovereenkomst uitsluitend partieel gerechtvaardigd heeft ontbonden, namelijk met ingang van 9 november 2022.

 


De rechtbank overweegt als volgt over de vordering van de vof c.s. tot gerechtelijke vernietiging van de Franchiseovereenkomst. De Parfumeriewinkel is geopend op 14 december 2020, met een groot assortiment aan parfums. De vof c.s. heeft vervolgens pas op 11 augustus 2022 voor het eerst schriftelijk bij De Parfumeur B.V. aangekaart dat het assortiment uit meer dan twee parfummerken bestond. Ook van het niet bestaan van door De Parfumeur B.V. geregistreerde intellectuele eigendomsrechten heeft de vof pas voor het eerst schriftelijk melding gemaakt op 11 augustus 2022. Daarbij heeft zij De Parfumeur B.V. niet geïnformeerd welke hinder zij hiervan heeft ondervonden.

 

Zonder deugdelijke verklaring, die ontbreekt, valt niet in te zien dat deze punten desondanks van wezenlijk belang waren voor de vof, zodanig dat zij de Franchiseovereenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten bij een juiste voorstelling van zaken daarover. In zoverre is er dus geen grond voor gerechtelijke vernietiging van de Franchiseovereenkomst.

 

Verwijzing naar de rol.


ECLI:NL:RBDHA:2023:20322