HR: Geen proceskosten voor deel voorwaardelijke incidentele beroep indien niet aan voorwaarde voldaan

08-03-2024 Print this page
IEPT20240308, HR, Novartis v Mylan

Toepassing 81 RO op Novartis v Mylan op het principale beroep. Proceskostenverdeling over principale en voorwaardelijke incidentele beroep. Mylan c.s. maken mede aanspraak op vergoeding van de kosten die zijn toe te rekenen aan het voorwaardelijke incidentele beroep. Novartis maakt daartegen bezwaar, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. Er zijn geen omstandigheden aangevoerd om deze kosten niet te vergoeden als niet aan de voorwaarden is voldaan. Na de (reactie op) Conclusie AG (B916644) is er geen plaats meer voor debat.
 

PROCESKOSTEN

 

Novartis wordt in het ongelijk gesteld in het principale beroep. Zij dient daarom te worden veroordeeld in de proceskosten van dit beroep. Mylan c.s. hebben een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en hun kosten begroot op € 45.790,50. Daarvan is volgens Mylan c.s. 75% toe te schrijven aan het principale beroep en 25% aan het voorwaardelijke incidentele beroep. Mylan c.s. maken mede aanspraak op vergoeding van de kosten die zijn toe te rekenen aan het voorwaardelijke incidentele beroep. Novartis maakt daartegen bezwaar op de grond dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder het incidentele beroep is ingesteld, en het incidentele beroep op die grond dus niet is behandeld.


Mylan c.s. hebben geen omstandigheden aangevoerd die aanleiding kunnen zijn om af te wijken van het uitgangspunt dat de kosten van het voorwaardelijke incidentele beroep niet voor vergoeding in aanmerking komen als niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder dat beroep is ingesteld.1 De omstandigheden die Mylan c.s. hebben aangevoerd in hun reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal neemt de Hoge Raad niet in aanmerking. Na de conclusie van de Advocaat-Generaal is geen plaats meer voor debat tussen partijen. Novartis kon dus op die naar voren gebrachte omstandigheden niet meer reageren. De Hoge Raad zal daarom bij de bepaling van de proceskosten 75% van de kosten waarvan Mylan c.s. vergoeding hebben gevorderd, zijnde € 34.342,86, in aanmerking nemen.
 

IEPT20240308, HR, Novartis v Mylan

ECLI:NL:HR:2024:341