Openbaarmaking van Puma-schoen door Rihanna leidt tot nietigheid model

06-03-2024 Print this page
IEPT20240306, Gerecht EU, EUIPO v Handelsmaatschappij J. Van Hilst
(Met dank aan Luuk Jonker, Machiel Roosendaal en Daan Breuking, Holla legal & tax)

Het Gerecht bevestigt de beslissing van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) Bij beslissing van het EUIPO van 11 augustus 2022 (IEPT20220811) heeft Handelsmaatschappij J. Van Hilst (“HJVH”) nietigverklaring verkregen van een Gemeenschapsmodel voor sportschoenen dat was geregistreerd voor Puma in augustus 2016. Ter ondersteuning van haar beslissing heeft EUIPO opgemerkt dat 'Rihanna' twaalf maanden vóór de indiening van de registratieaanvraag schoenen had gedragen met een ouder model met dezelfde kenmerken als het geregistreerde model. In deze omstandigheden was het EUIPO van oordeel dat dit oudere model openbaar was gemaakt, wat de nietigheid van het ingeschreven model rechtvaardigde. Het Gerecht verwerpt het beroep dat Puma tegen dit besluit heeft ingesteld.

 

MODELRECHT - NIEUWHEID - VOORGEBRUIKSRECHT

 

Ter ondersteuning van haar vordering tot nietigverklaring had HJVH onder meer afbeeldingen overgelegd die afkomstig waren van het Instagram-account ‘badgalriri’ en die dateerden van medio december 2014 en die betrekking hadden op de benoeming van Rihanna tot Puma’s nieuwe creatief directeur. Op die beelden was te zien dat Rihanna een paar witte sportschoenen droeg met een dikke zwarte zool. Deze afbeeldingen zijn overgenomen in verschillende artikelen in onlinekranten. 

 

Het Gerecht bevestigt de beoordeling van het EUIPO dat deze beelden volstaan ​​om de openbaarmaking van het oudere model aan te tonen en dat die openbaarmaking bekend had kunnen worden in de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector. In dat verband stelt zij dat de afbeeldingen van het Instagram-account ‘badgalriri’, gepubliceerd in december 2014, het mogelijk maken om met het blote oog of door deze foto’s te vergroten, alle essentiële kenmerken van het eerdere model te identificeren. 

 

In dat verband verwerpt het Gerecht de argumenten van Puma dat niemand in december 2014 interesse had in de schoenen van Rihanna en dat niemand dus het eerdere ontwerp had opgemerkt. In december 2014 was Rihanna een wereldberoemde popster, wat betekent dat haar fans en de kringen gespecialiseerd in de modesector destijds een bijzondere interesse hadden ontwikkeld voor de schoenen die zij droeg op de dag waarop het contract waaronder de ster werd Puma's creatief directeur werd ondertekend. 

 

Op grond van deze overwegingen kon het EUIPO volgens het Gerecht vaststellen dat het oudere model in december 2014 op zodanige wijze openbaar was gemaakt dat het ingeschreven model nietig kon worden verklaard.

 

ECLI:EU:T:2024:147 en Zaak T-647/22