Geëmbedde foto maakt auteursrechtinbreuk

IEPT20200312, Rb Amsterdam, Foto Eieren
Rechtspraak

Auteursrecht - Schade fotowerken - Foto van eieren auteursrechtelijk beschermd: persoonlijke keuzes zijn gemaakt waar het de compositie, belichting, het scherp stellen en de kleuren betreft. Onvoldoende weersproken dat eiseres recht heeft op te komen tegen gebruik van foto. Auteursrechtinbreuk, dat foto en recept …

meer

Coty kan zich verzetten tegen gebruik van haar merken op verpakkingsdozen Easycosmetic

IEPT20200325, Rb Den Haag, Coty v Easycosmetic
Rechtspraak

Merkenrecht - Coty heeft gegronde reden zich verzetten tegen gebruik van haar merken op de verpakkingsdozen van Easycostetics, dat parfums verhandelt die met toestemming in de EER zijn gebracht: door het qua lettertype en kleur integreren van de merken met de huisstijl van Easycosmetic, en de prominente plaats van …

meer

(Met dank aan Arnoud Martens en Willem Leppink, Ploum)

De Rechtspraak na 6 april

B916002
Nieuws

De Rechtspraak bericht: "In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Vandaag is na overleg met betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 …

meer

Parafrasering uitspraken Baudet in Buitenhof niet onrechtmatig

IEPT20200325, Rb Midden-Nederland, Baudet v VPRO
Rechtspraak

Publicatie - Parafrasering door presentatrice Buitenhof van uitspraken Baudet in debat 18 februari in Tweede Kamer gebrekkig: Baudet heeft de woorden ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervanging’ – die een bijzonder (negatief) gewicht hebben - tijdens debat niet genoemd, het was voor VPRO goed mogelijk om vooraf …

meer

(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Verzoek verwijdering URL’s uit zoekmachine Google afgewezen

IEPT20191223, Rb Amsterdam, Google
Rechtspraak

Privacy - Standpunt Google dat enkel sprake is van verwerking persoonsgegevens bij zoekopdracht die uitsluitend volledige naam persoon bevat en niet bij zoekopdracht met volledige naam in combinatie met bepaalde zoekterm vindt geen steun in Costeja-arrest (IEPT20140513). Verzochte verwijdering van 4 URL’s inzake …

meer

Inbreuk op RAW woord- en beeldmerken door gebruik Raw Blue-tekens

IEPT20190611, Hof Den Haag, G-Star v Topstreetwear
Rechtspraak

Merkenrecht - Uitspraak Oberlandesgericht uit 2010 onvoldoende reden om inbreuk zonder inhoudelijke toetsing af te wijzen: arrest Oberlandesgericht is vanwege Unietrouw in beginsel richtinggevend, maar nu het is gewezen tussen andere partijen en onderscheidend vermogen geen constante grootheid is, dient het hof de …

meer

Overeenkomst inzake van muziekrechten Buma/Stena voor radio- en tv-uitzendingen via internet tijdig en rechtsgeldig ontbonden

IEPT20200116, Rb Noord-Nederland, Webcasting
Rechtspraak

Overeenkomsten - Overeenkomst betreffende een lidmaatschap van Webcasting en het verlenen van muziekrechten Buma/Stena voor radio- en tv-uitzendingen via internet tijdig van 3 april 2018 tijdig en rechtsgeldig ontbonden op 6 juni 2018: gedaagde moet als consument worden beschouwd, overeenkomst nog niet volledig …

meer

Corona-maatregelen en de gevolgen voor civiele dagvaardingszaken bij de hoven

B915999
Nieuws

In afwijking van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven gelden vanaf heden tot nader order de volgende afwijkingen. Voor het overige wordt het reglement onverkort toegepast.

1. Een verzoek om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling wordt in beginsel altijd …

meer

Gedaagde niet te verwijten voor merkinbreuk in advertenties

IEPT20200211, Rb Oost-Brabant, Inbreukmakende advertentie
Rechtspraak

Merkenrecht - In beginsel merkinbreuk: [gedaagde] heeft voor verkoop producten onder merken [D] en [E] gebruik gemaakt van advertenties waarin kledingaccessoires onder woord-/beeldmerk van [eiseres] worden aangeboden. Onvoldoende aannemelijk  dat gewraakte advertenties reeds bij aanvang betrekking hadden op producten …

meer

Vroom Invest geen auteursrechthebbende van schetsontwerp woning

IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest
Rechtspraak

Auteursrecht - Vroom Invest geen auteursrechthebbende van ontwerp woning: uit overeenkomst tot overdracht auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio] Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet worden afgeleid dat schetsontwerp van de woning is overgedragen, gesteld noch gebleken is immers dat het …

meer

Merkinbreukverbod toegewezen na verkoop namaakkleding Vineyard Vines

IEPT20190220, Gerecht Aruba, Aruba Vineyard v I Love Aruba
Rechtspraak

Merkenrecht - Merkinbreukverbod toegewezen na verkoop namaakkleding: inbreuk niet betwist, toezegging om de inbreukmakende artikelen niet meer te zullen verkopen gelet op handelen gedaagden niet voldoende om ervan uit te kunnen uitgaan dat inbreuk zal stoppen.

 

Aruba Vineyard stelt dat gedaagden inbreuk hebben …

meer

GALLUP normaal gebruikt voor marktonderzoek 

IEPT20200311, Rb Den Haag, Gallup
Rechtspraak

Merkenrecht - Benelux woordmerken GALLUP van Gallup Group niet vervallen wegens niet normaal gebruik, artikel 2.27 lid 2 BVIE jo 2.23bis lid 1 BVIE: nog steeds mogelijk dat merkgebruik voor de liquidatie van de Belgische vennootschap  doch tijdens relevante periode, heeft plaatsgevonden, de aard van de waren …

meer

(Met dank aan ​Josine van den Berg, ​Mount Law)

Update BOIP inzake corona

B915998
Nieuws

"Na de door de Nederlandse regering aangekondigde beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, zal BOIP met een uiterst minimale bezetting doorwerken. BOIP is zich er van bewust dat dit ook geldt voor alle IE-professionals en ondernemers die momenteel onderhanden zijnde verzoeken en procedures bij BOIP …

meer

Pagina's