Geen exhibitieplicht (ex artikel 843aRv) vanwege ontbreken rechtsbetrekking voortkomend uit inbreuk intellectuele eigendomsrechten

IEPT20181010, Rb Oost-Brabant, Unga v Boost
Rechtspraak

Handhaving - Bedrijfsgeheimen - Auteursrecht - Slaafse nabootsing - Handelsnaamrecht - Merkenrecht - Gelegde bewijsbeslag niet vervallen: ingestelde vordering ex artikel 843a Rv is evenals vordering in kort geding te beschouwen als eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i lid 1 Rv, niet is in te zien dat Boost schade …

meer

Rb Midden-Nederland bevoegd ten aanzien van exhibitievordering in octrooizaak

IEPT20181102, Rb Midden-Nederland, Tomra v Kiremko
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Octrooirecht - Rb Midden-Nederland bevoegd ten aanzien van exhibitievordering in octrooizaak: naar letter van de wet valt zelfstandige exhibitievordering niet onder artikel 80 ROW maar onder artikel 83(1) ROW, Haagse rechter is als rechter-plaatsvervanger ingezet. Exhibitie m.b.t. Strata …

meer

(Met dank aan Berber van der Wansem, Tjerk Sigterman en Arvid van Oorschot, Vondst Advocaten)

Geen verwarringsgevaar tussen FLUDEX en SKUDEX voor verschillende farmaceutische producten

IEPT20181030, Hof Den Haag, Menarini v Biofarma
Rechtspraak

Merkenrecht - Oppositie FLUDEX tegen inschrijving SKUDEX alsnog afgewezen: mate van visuele overeenstemming hooguit gemiddeld nu onderscheidende en dominante bestanddelen - de eerste drie letters - duidelijk verschillen, ook auditieve overeenstemming hierdoor hooguit gemiddeld, mate van soortgelijkheid tussen …

meer

(Met dank aan Maarten Haak en Bram Duivenvoorde, Hoogenraad & Haak)

Voorbereiding gezamenlijke procedure tegen kickbackcontracten

B915547
Nieuws

Ntb.nl bericht: "VCTN en Ntb/Kunstenbond bereiden namens benadeelde leden een procedure voor tegen de publieke en commerciële omroepen en de aan hen gelieerde muziekuitgevers (waaronder Crossmex). Nog altijd worden componisten en tekstschrijvers van opdrachtmuziek gedwongen hun werk onder te brengen bij een …

meer

HBO niet blij met 'Game of Thrones'-tweet Trump

B915544
Nieuws

RTL Nieuws bericht: "Het Amerikaanse televisienetwerk HBO is niet blij met Donald Trump. De president kondigde vrijdag in een tweet aan dat er sancties voor Iran aankomen na het wegvallen van het atoomakkoord uit 2015. Hij deed dat geheel in de stijl van de populaire serie Game of Thrones. "Sanctions are coming", zo …

meer

Model ijshoornwikkel en bijbehorende toonbankdisplay nietigverklaard wegens verwarringsgevaar

IEPT20180207, GEU, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep van Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şölen) om gemeenschapsmodel van Elka Zaharieva nietig te verklaren. In twee aparte zaken vordert Şölen nietigheid van het ontwerp van een ijshoornwikkel en een bijbehorende toonbankdisplay. Het verzoek tot nietigverklaring rust op het gebruik …

meer

Verwarringsgevaar tussen “METAPORN” en “META4”

IEPT20180116, GEU, Sun Media v EUIPO II
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen weigering van inschrijving van het woordmerk METAPORN door Sun Media in klasse 35 (reclame), 38 (telecommunicatie), 41 (adult entertainment) en 42 (adult entertainment hosting). Het bedrijf Meta4 Spain, eigenaar van woordmerken beeldmerken META4, heeft oppositie ingesteld tegen deze …

meer

Visuele overeenstemming tussen beeldmerken Coffee Rocks en Starbucks Coffee

IEPT20180116, GEU, Starbucks Corp. v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep van Starbucks tegen afwijzing oppositie. Volgens de Kamer van Beroep is er geen sprake van verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van Starbucks (links) en het beeldmerk Coffee Rocks (rechts) omdat onder andere de onderscheidende en dominante elementen verschilden (rocks en een muzieknoot met een …

meer

Provisioneel inbreukverbod voor duur kort geding toegewezen

IEPT20181101, Rb Den Haag, Searle v Sandoz
Rechtspraak

Octrooirecht - ABCProvisioneel inbreukverbod op ABC van Searle in kortgeding toegewezen: vorderingen komen geenszins zonder grond voor en aanzienlijke belangen bij handhaving status quo (zonder verhandeling generiek geneesmiddel) totdat vonnis in hoofdzaak in kort geding zal worden gewezen, om prijsbederf te …

meer

Pagina's