Teken bestaande uit tweedimensionale decoratieve patronen dat op waren zoals stof of papier is aangebracht bestaat niet “uitsluitend uit de vorm”

IEPT20190314, HvJEU, Textilis v Svenskt Tenn
Rechtspraak

Merkenrecht - Artikel 7(1)e)iii) UMeV (Vo 207/2009 zoals gewijzigd bij Vo 2015/2424) niet van toepassing op merken die vóór de inwerkingtreding van de wijziging van die verordening (23 maart 2016) zijn ingeschreven. Teken bestaande uit tweedimensionale decoratieve patronen dat op waren zoals stoffen of papier is …

meer

VN uit kritiek op nieuwe auteursrechtrichtlijn

B915672
Nieuws

United Nations Human Rights bericht: "UN human rights experts David Kaye has urged the European Union to bring its Copyright Directive into line with international standards on freedom of expression. “Europe has a responsibility to modernise its copyright law to address the challenges of the digital age,” said the …

meer

Onvoldoende aannemelijk dat contactverbod uit vaststellingsovereenkomst is geschonden

IEPT20190305, Hof Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics
Rechtspraak

Overeenkomst - Onrechtmatige Daad - Onvoldoende grondslag om vorderingen toe te wijzen op grond van schending contactverbod uit vaststellingsovereenkomst: niet onaannemelijk dat Amsterdam Aesthetics onbedoeld klanten van Essential Aesthetics heeft benaderd na kopen ‘leads’ bij extern bureau, stelling dat in strijd …

meer

(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Bas Kist: Tattoo-portret Yolanthe blok aan been Sneijder

B915669
Artikel

 

Bas Kist (Chiever), adformatie.nl 6 maart 2019: "Nee, het probleem zit hem natuurlijk in die enorme tatoeage van het hoofd van Yo op de buik van Wes. Heeft de voetballer daar juridisch een probleem? Net als elke Nederlander heeft ook Yolanthe natuurlijk portretrechten. Zien we Wes nu voortaan - om trammelant met …

meer

Auteursrecht geschonden door publicatie foto op website

IEPT20181114, Rb Den Haag, Dijkstra
Rechtspraak

AuteursrechtAuteursrecht geschonden door publicatie foto op website: Dijkstra is ingevolge art. 7 AW auteursrechthebbende op de foto nu maker in dienst was bij Dijkstra, foto auteursrechtelijk beschermd, publicatie foto op website maakt inbreuk op auteursrecht en ontbreken naam bij foto maakt inbreuk op …

meer

Inbreuk op auteursrecht foto's aangenomen door gebruik op website

IEPT20181031, Rb Midden-Nederland, ANP
Rechtspraak

Auteursrecht - Inbreuk op auteusrechten foto's aangenomen: foto's zijn resultaat van originele en creatieve keuzes van de makers en hebben aldus een oorspronkelijk karakter en dragen persoonlijk stempel van de maker, ANP komt recht toe om de auteursrechten te beheren en exploiteren, gedaagde heeft foto's zonder …

meer

Nietigheid Gemeenschapsmodel voor snoepdoosje blijft in stand

IPPT20190306, CJEU, BMB v EUIPO
Rechtspraak

Modelrecht - Invalidity of the contested design for a box of sweets based on an older trade mark upheld. Appeal against General Courts finding that the fact that the contested design is filled with sweets cannot constitute a relevant point of visual comparison, since the contested design is registered merely for the …

meer

Ploum zoekt merkengemachtigde

B915667
Advertentie

Ploum bericht: " Voor onze sectie Intellectual Property & Information Technology (IP & IT) zijn wij op zoek naar een merkengemachtigde met enige ervaring. Is voor jou verstand van zaken ook meer dan juridische kennis? Ben je een aanpakker, maar vind je het ook leuk je inhoudelijk te verdiepen?  Dan maken wij …

meer

Inzage in bewijsbeslag alsnog afgewezen: achterdocht heeft onvoldoende basis in feiten die onrechtmatig gebruik know-how aannemelijk maken

IEPT20190219, Hof Arnhem-Leeuwarden, Holonite v Composietsteen
Rechtspraak

Handhaving - Inzage in bewijsbeslag alsnog afgewezen wegens ontbreken redelijk vermoeden van bestaan rechtsbetrekking: geen redelijk vermoeden dat Composietsteen onrechtmatig of in strijd met de intentieovereenkomst know-how voor de vervaardiging van dorpels van Holonite heeft gebruikt, achterdocht van Holonite heeft …

meer

(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Finaal kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst strekt zich niet uit tot non-concurrentiebeding managementovereenkomst

IEPT20190123, Rb Rotterdam, Aviation Glass v Benlie
Rechtspraak

Oneerlijke concurrentie - Reclamerecht - Finaal kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst strekt zich niet uit tot non-concurrentiebeding uit managementovereenkomst: beide partijen bijgestaan door advocaat, postcontractueel beding naar haar aard bedoeld om na beëindiging relatie werking te krijgen, als bedoeld was …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Ex parte bevel om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen

IEPT20190228, Rb Zeeland-West-Brabant, Quapi Kidswear v Jola
Rechtspraak

Auteursrecht - Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen: dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat in strijd met het bevel wordt gehandeld met een maximum van € 100.000.

 

Beschikking. Quapi Kidswear stelt in haar verzoekschrift dat het links …

meer

(Met dank aan Tjibbe Fokkens en Michel Korterink, Nysingh)

Shrunk-tui van My Brand maakt inbreuk op het woordmerk SHRUNK van Scotch & Soda

IEPT20190219, Hof Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand
Rechtspraak

Merkenrecht - Shrunk-tui van My Brand maakt geen inbreuk op het woordmerk SCOTCH SHRUNK: aan het element shrunk komt in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toe. Shrunk-tui maakt wel inbreuk op het woordmerk SHRUNK: waren stemmen overeen en merk en teken zijn gelijk, Shrunk is niet louter …

meer

(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Pagina's