In dictum opgenomen merkenrechtelijk verbod bij herstelvonnis geschrapt nu in het vonnis juist is overwogen dat het verbod zal worden afgewezen

IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign herstelvonnis
Rechtspraak

Procesrecht - In dictum opgenomen merkenrechtelijk verbod bij herstelvonnis geschrapt: nu in het vonnis juist is overwogen dat het verbod zal worden afgewezen is sprake van een kennelijke fout in de zin van artikel 31 Rv, die zich voor eenvoudig herstel leent. 

 

Herstelvonnis na IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v …

meer

Van Rappard Minneboo wordt Van Rappard Minneboo Klingenberg

B916044
Personalia

Uit het persbericht: "Helmer Klingenberg heeft zich per 7 mei 2020 als partner aangesloten bij het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor van Godert van Rappard en Roald Minneboo dat zich specifiek richt op intellectueel eigendoms-, informatietechnologie-, privacy en commercieel contractenrecht.

 

Helmer heeft …

meer

Alle vorderingen die geen betrekking hebben op een beweerdelijke arbeidsovereenkomst verwezen naar de rechtbank Den Haag

IEPT20200318, Rb Gelderland, Verwijzing Rb Den Haag
Rechtspraak

Procesrecht - Alle vorderingen die geen betrekking hebben op een beweerdelijke arbeidsovereenkomst verwezen naar de rechtbank Den Haag: de rechtbank Gelderland is niet bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die betrekking hebben op Uniemerken, de elementen uit de Uniemerken komen ook terug in de Beneluxmerken en …

meer

Pleidooi in tijden van Corona

B916040
Artikel

“Als niemand zijn hand opsteekt, ga ik er van uit dat u ons hoort”

 

Op 8 mei 2020 hield de IE Kamer van de rechtbank Den Haag een videozitting in een octrooibodemprocedure. Uw ‘reporter-for-one-day’ had het genoegen de online zitting als toehoorder op afstand bij te kunnen bijwonen en getuige te mogen zijn …

meer

Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te laten bouwen door een derde partij

IEPT20200415, Rb Noord-Nederland, Auteursrecht ontwerp huis
Rechtspraak

Auteursrecht - Onrechtmatige Daad - Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te laten bouwen door een derde partij: het enkele feit dat gedaagde aan de ontwerper heeft gevraagd om aan de hand van zijn aanpassingen een gewijzigd ontwerp te maken, maakt niet dat …

meer

Kent u deze nog..nog..nog..? HR-klassiekers gepubliceerd

B916036
Rechtspraak

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. Nu zijn ook Decca v Holland Nautic, Dior v Evora, Malmberg v Beeldrecht – Zienderogen Kunst, Dreentegel, Ciba Geigy …

meer

Pagina's