Geen verwijdering uit zoekresultaten Google

IEPT20191212, Rb Noord-Nederland, Google
Rechtspraak

Privacy - Verzoeker onvoldoende belang wissing zoekresultaten onderbouwd: verzoeker heeft de exacte hinder niet kunnen aantonen. afweging belangen Google en verzoeker valt in het voordeel van Google uit: gebrek onderbouwing hinder, niet gebleken dat tonen zoekresultaten een onjuiste verwerking van zijn …

meer

Cassatieberoep tegen buiten beschouwing laten van centraal beperkt octrooi verworpen

IEPT20200214, HR, High Point v KPN
Rechtspraak

Procesrecht - Octrooirecht - Nationale rechter mag verzoek om centrale beperking van octrooi (art. 68 en 105a-105c EOV) buiten beschouwing laten wegens strijd met de eisen van de goede procesorde. Hof heeft terecht onderzocht of beroep High Point op centrale beperking octrooi toelaatbaar was in licht van eisen van een …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek)

Nieuw verbod met dwangsom nadat eerder verbod niet is nageleefd

IEPT20191118, Rb Rotterdam, Vermeende getuige moord Vaatstra
Rechtspraak

Procesrecht - Geen opheffing derdenbeslag onder moeder [naam eiser]: niet voldaan aan veroordeling 9 mei 2018 (IEPT20180509), waardoor de volledige dwangsommen zijn verbeurd, kans aanwezig dat nog procedure omtrent verklaring derdenbeslag aanhangig wordt. Reconventie: eiser moet aantal artikelen verwijderen die …

meer

"AI inventorship uncertainty because of EPO decision"

B915964
Nieuws

Patent Strategy bericht: "The EPO’s justification for refusing a patent application that had an artificial intelligence tool listed as the inventor does not provide enough clarity on the rules surrounding AI-generated inventions, according to in-house and private practice IP lawyers.

 

[...]

 

As one of the …

meer

Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen ASE

IEPT20191218, Rb Midden-Nederland, ASE v ProRail
Rechtspraak

Bedrijfsgeheimen - Proceskostenveroordeling - Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen van ASE in aanbestedingsdocumenten ProRail: broncode ASE software geheim gebleven, gebruikte sensortype niet geheim, want zichtbaar op stations waar reizigersstromenmeetsysteem ASE is geïnstalleerd, niet goed uitgelegd waarom functie van …

meer

Inzage in beslagen bescheiden toegewezen

IEPT20200205, Rb Limburg, Schmitz
Rechtspraak

Handhaving - Bedrijfsgeheimen - Inzage in beslagen bescheiden toegewezen: voldoende aannemelijk dat sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van schending van (post)contractuele verplichtingen dan wel onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. Inzage afgewezen voor zover gestoeld op …

meer

(Met dank aan Robbert Sjoerdsma en Katrien van de Wijdeven, Holla Advocaten)

Exhibitie afgewezen

IEPT20200121, Rb Midden-Nederland, VUB
Rechtspraak

Procesrecht - Exhibitie (artikel 843a Rv jo 1019a Rv) in zaak tussen Ablynx en gedaagde afgewezen bij gebrek aan een rechtsbetrekking: gestelde schadevergoeding op 12 mei 2019 verjaard. VUB heeft spoedeisend belang bij schadevergoeding in vorm van moratorium (tijdelijk verbod om producten op markt te brengen). …

meer

(Met dank aan Paul Marcelis & Julian Eck, Brinkhof)

Geen onrechtmatige onttrekking goodwill uit [onderneming X]

IEPT20191112, Hof Den Haag, Goodwill in faillissement
Rechtspraak

IE-Goederenrecht - [onderneming X] niet onredelijk benadeeld door eindigen licentieovereenkomst voor gebruik domeinnaam zonder formele opzegging: onbetwist dat [onderneming X] geen (licentie)kosten wilde maken die zij niet kon betalen, licentievergoeding reeds lange tijd niet voldaan, licentieovk bevatte bepaling voor …

meer

Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet tegen weerlegbaar vermoeden van toestemming van uitvoerend kunstenaar voor exploitatie van audiovisuele archieven

IEPT20191114, HvJEU, Spedidam v INA
Rechtspraak

Auteursrecht - Naburige Rechten - Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet tegen nationale wettelijke regeling die met betrekking tot de exploitatie van audiovisuele archieven een weerlegbaar vermoeden invoert dat de uitvoerend kunstenaar door deel te nemen aan de opname van een audiovisueel werk met het oog op …

meer

Commissariaat voor de Media zoekt jurist

B915958
Advertentie

"Heb je affiniteit met media? Heb je juridische ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving? Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière bij een organisatie die in beweging is? Dan zoekt het Commissariaat voor de Media jou als jurist!

 

Wat is je uitdaging als jurist?

- Je houdt je bezig met de …

meer

Pagina's