Buma niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van exploitatieovereenkomst met componist pretparkmuziek

IEPT20180221, Rb Amsterdam, Componist Pretparkmuziek v Buma
Rechtspraak

Auteursrecht - Collectief Beheer - Buma is niet toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming exploitatieovereenkomst met componist pretparkmuziek: Algemeen Tarief Muziekgebruik niet van toepassing, onvoldoende onderbouwd dat oppervlakte looppaden verkeerd is berekend, omstandigheid dat Buma enige tijd op basis van …

meer

Geen inbreuk op woordmerk “Royal Pro” door gebruik “Buffalo Royal Plus” voor hetzelfde biljartlaken

IEPT20180221, Rb Amsterdam, Royal Pro v Joba
Rechtspraak

Onrechtmatige Daad - Merkenrecht - Geen sprake van onrechtmatig handelen Joba door sluiten exclusieve distributieovereenkomst met Elit Bilardo: geen uitlokking- of profiteren van wanprestatie jegens Royal Pro nu bestaan duurovereenkomst tussen Royal Pro en Elit Bilardo niet is vast komen te staan. Geen inbreuk op …

meer

(Met dank aan Naomi Ketelaar & Jacqueline Schaap, Visser Schaap & Kreijger)

V.O. zoekt merken- en modellengemachtigde in opleiding

B915310
Advertentie

V.O. bericht: ”V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere zelfstandige octrooi- en merkenbureaus binnen Europa, met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Tot onze cliënten behoren voor aanstaande nationale en internationale ondernemingen en kennisinstellingen. Voor onze vestigingen in Den Haag …

meer

Prejudiciële vragen over inschrijven stofpatroon als merk

B915308
Rechtspraak

Zaak C-21/18 Textilis. Prejudiciële vragen. Patent- och marknadsöverdomstolen (Zweden).

 

Uit de samenvatting van minbuza.nl: "Geïntimideerde (Aktiebolag) handelt onder meer in meubels, textiel en andere producten voor de inrichting van huizen en andere gebouwen. Begin jaren dertig ging hij samenwerken met de …

meer

Octrooi voor behandeling leukemie niet inventief

IEPT20180221, Rb Den Haag, Celltrion v Biogen
Rechtspraak

Octrooi EP 313 voor behandeling chronic lymphocytic leukemia niet inventief. Inventiviteit conclusie 1 en 3 volgens hulpverzoek beoordeeld aan de hand van publicatie McLaughlin: in octrooi genoemd CLL kan als aan in McLauglin genoemde  SLL gerelateerde ziekte worden gezien. McLaughlin vormt voor gemiddelde vakman …

meer

(Met dank aan Daan de Lange, Jan Pot en Boukje van der Maazen, Brinkhof)

Woordmerk FREE STYLE beschrijvend voor kleding en lederwaren

IEPT20171205, GEU, El Corte Inglés v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen beslissing tot nietigverklaring wegens beschrijvend woordmerk ‘FREE STYLE’ in klasse 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, e.a.) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels)

meer

Inbreukverbod op beeldmerk en handelsnaam Flippin’ Burgers

IEPT20180207, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web Vloed
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Auteursrecht - Inbreukverbod op Flippin’ Burgers-beeldmerk: belang blijkt uit door gedaagde verstuurde e-mail, sprake van dreigende inbreuk. Inbreukverbod op handelsnaam Flippin’ Burgers: belang bij instellen vordering nu voorlopige voorziening uit  (IEPT20161220) anders ex art. …

meer

(Met dank aan Hanneke van Lith en Remco Klöters, Van Kaam)

Rechtbank deels onbevoegd

IEPT20171206, Rb Den Haag, Hennessy
Rechtspraak

IPR - Procesrecht - Geen bevoegdheid jegens gedaagde sub 5 op grond van UMeV 2017: bewerkstelligen c.q. niet voorkomen inbreukmakende handelingen is een zelfstandige onrechtmatige daad, waarop de ‘inbreuk-bevoegdheid’ artikel 124 UMeV 2017 niet van toepassing is. Rb op grond van artikel 8 aanhef en onder 1 Brussel …

meer

Pagina's