Avrotros snijdt met haar programma's een onderwerp van publiek belang aan

08-03-2024 Print this page
IEPT20240306, Rb Midden-Nederland, Hollandse Energie Maatschappij v AvroTros
(Met dank aan Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam advocaten)

Avrotros heeft in haar programma Radar meermaals aandacht besteed aan HEM. HEM meent dat Avrotros zich op onjuiste en schadelijke wijze over haar dienstverlening heeft uitgelaten. De bezwaren richten zich op drie artikelen en twee uitzendingen. Meer dan 200 klanten van HEM hebben klachten geuit.
 

PUBLICATIE

 

Terecht wijst Avrotros erop dat haar programma’s en artikelen een onderwerp aansnijden van publiek belang: sinds de liberalisering van de energiemarkt kunnen nieuwe toetreders relatief gemakkelijk een vergunning krijgen en voor callcenters is het aantrekkelijk om klanten te bewegen over te stappen naar een van deze nieuwe spelers. De vraag is of de gevolgen van de huidige energiemarkt wenselijk zijn. Aan die vraag besteedt zij (kritische) aandacht waarbij HEM als voorbeeld is genomen om weer te geven hoe de regels van de geliberaliseerde energiemarkt kunnen uitwerken. Dat HEM daarvoor was uitgekozen kwam omdat over HEM veel klachten waren ontvangen. En daarmee heeft Avrotros ook een misstand aan de kaak gesteld.

 

De handelswijze van HEM (en het aan HEM gelieerde callcenter GMB) wordt door de ACM, de politiek (minister Jetten en Tweede Kamerlid Leijten), andere consumentenprogramma’s (BOOS en Kassa) en juristen (mr. Heijkant en mr. Janssens) in meerdere opzichten juridisch en/of moreel als verwerpelijk beschouwd. Meer dan 200 klanten van HEM hebben klachten geuit. Die klachten hebben onder meer betrekking op het niet verstrekken van essentiële informatie, het hanteren van enorm hoge opzegboetes, het verstrekken van onjuiste informatie, het hanteren van verschillende versies van een contract, de onbereikbaarheid van de klantenservice, de agressieve bejegening, het niet terugbetalen van te veel betaalde voorschotten en het fors verhogen van voorschotbedragen bij een contract met een vast tarief. Dat hier sprake is van een misstand en dat Avrotros hier op een kritische wijze aandacht aan mag besteden, is zonder twijfel.


De vorderingen worden afgewezen.


ECLI:NL:RBMNE:2024:1315