Verbod tot markttoetreding generiek geneesmiddel vanwege periode van marktbescherming door EC

11-03-2024 Print this page
IEPT20240229, Rb Midden-Nederland, Biogen v Glenmark

Geschil over de periode van marktbescherming van geneesmiddel Tecfidera tegen het op in Nederlandop de markt brengen van de generieke variant van het geneesmiddel Dimethylfumaraat. Verbod tot het op de markt brengen van generiek geneesmiddel uitgesproken. De nationale rechter in kort geding heeft geen ruimte om de geldigheid van een besluit (tot verlenging van de periode van marktbescherming als bedoeld in Artikel 14 lid 11 van de Verordening 726/2004) van de EC te beoordelen, omdat over die geldigheid reeds een procedure bij het Gerecht EU aanhangig is. Procedures in kort geding bij de president van het Gerecht EU en de president van het HvJ EU in hoger beroep zijn gevoerd waarin verzoeken om schorsing van het Commissiebesluit zijn afgewezen.

 

Verkort vonnis:

 

De voorzieningenrechter;

5.1. verbiedt Glenmark GmbH om gedurende de periode van marktbescherming van Tecfidera haar handelsvergunning voor de geneesmiddelen Dimethylfumaraat Glenmark 120mg en Dimethylfumaraat Glenmark 240mg te gebruiken voor het in de handel brengen van die geneesmiddelen ten behoeve van distributie en verkoop van dat geneesmiddel in Nederland;

5.2. verbiedt Glenmark B.V. om gedurende de periode van marktbescherming van Tecfidera het geneesmiddel Dimethylfumaraat Glenmark 120mg en Dimethylfumaraat Glenmark 240mg aan te bieden en/of te verkopen in Nederland;

5.3. veroordeelt Glenmark GmbH en Glenmark B.V. tot het betalen van een dwangsom ter hoogte van EUR 50.000 voor elke dag of deel van een dag dat Glenmark B.V. in gebreke blijft om aan het verbod te voldoen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het vonnis waarin dit verbod is uitgesproken;


ECLI:NL:RBMNE:2024:1403