Evenwicht door verhalen in Story en Privé versus verhaal in boek Maxime Meiland

05-03-2024 Print this page
IEPT20240301, Rb Den Haag, X v Maxime Meiland en Osjato Uitgeverij
(Met dank aan Allon Kijl, ABC Legal)

Vorderingen eiser afgewezen. Boek van gedaagde met uitlatingen over verkrachting niet onrechtmatig: naam eiser wordt niet genoemd en is alleen bekend in kring van vrienden en kennissen van gedaagde. Zelfs indien het boek wel onrechtmatig zou zijn, gaat standpunt eiser niet op: eiser heeft zijn kant van het verhaal in interviews ook buiten de (beperkte) kring van vrienden en kennissen naar voren gebracht. Daarmee lijkt een soort van evenwicht te zijn bereikt. 
 

PUBLICATIE & PRIVACY


Uit samenvatting van de rechtbank: In maart 2023 is een boek verschenen met daarin het levensverhaal van MM. In dit boek vertelt MM dat zij op een avond in augustus 2010 is verkracht door iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Eiser zegt dat voor iedereen duidelijk is dat het verhaal over die verkrachting over hem gaat, ook al wordt zijn naam niet genoemd in het boek. Volgens eiser heeft hij op die avond wel seks gehad met MM, maar was dat uit vrije wil; hij heeft haar zeker niet verkracht. Eiser vindt daarom dat het boek onrechtmatig is. In dit kort geding vordert eiser een verbod op het verspreiden van de valse beschuldiging van verkrachting en op de verkoop van het boek. Verder vindt eiser dat de beschuldiging moet worden gerectificeerd en dat gedaagden een voorschot op schadevergoeding moeten betalen.


De rechter in kort geding wijst de vorderingen af. MM heeft al in 2012 aan vrienden en kennissen verteld dat de seks met eiser tegen haar wil was. Voor die groep vrienden en kennissen is misschien duidelijk dat het verhaal over de verkrachting in het boek over eiser gaat. Maar voor buitenstaanders die het boek lezen en die eiser niet persoonlijk kennen is dat niet zo, omdat de naam van eiser niet in het boek genoemd wordt. Het boek is daarom niet onrechtmatig ten opzichte van eiser. Maar zelfs als dit wel zo zou zijn, dan heeft eiser zijn kant van het verhaal inmiddels verteld in Story en Privé en hij heeft op die manier de beschuldiging in het boek ook buiten de (beperkte) vrienden- en kennissenkring ontkend.


Daarmee lijkt een soort van evenwicht te zijn bereikt en daarom bestaat er, zelfs als MM onrechtmatig handelen zou kunnen worden verweten, geen aanleiding om in kort geding nu nog voorzieningen te treffen.

 

IEPT20240301, Rb Den Haag, X v Maxime Meiland en Osjato Uitgeverij

ECLI:NL:RBDHA:2024:2556

Persbericht rechtspraak.nl