Vanwege stilzitten heeft Stichting Bospop geen spoedeisend belang jegens domeinnaambeheerder

15-02-2024 Print this page
IEPT20240214, Rb Limburg, Bospop v Slampaq

Stichting Bospop niet-ontvankelijk vanwege ontbreken spoedeisend belang: onvoldoende onderbouwd waarom uitkomst bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Geen sprake van dreigende inbreuk.

GEBRUIK DOMEINNAAM - SPOEDEISEND BELANG

 

Stichting Bospop is in 1986 opgericht en organiseert sindsdien jaarlijks het gelijknamige festival. In het jaar 2000 heeft [domeinnaambeheerder] de website <bospop.nl> gebouwd en de domeinnaam op zijn naam geregistreerd. In 2006 heeft hij Slampaq opgericht en de domeinnaam overgedragen. Slampaq host en onderhoudt de website tegen betaling, de samenwerking is gegroeid en heeft ook andere mediakanalen en Microsoft365-omgeving in beheer. Slampaq registreert bospop2024.nl en bospop2025.nl .


Slampaq maakt bezwaar tegen de eisvermeerdering dat (nieuwere) domeinnamen met de term Bospop worden geregistreerd. De vermeerdering werd een week voor de mondelingen behandeling toegestuurd. Slampaq wordt niet niet onredelijk bemoeilijkt in zijn verdediging dan wel daardoor het geding onredelijk wordt vertraagd. Toegestane vermeerdering.

 

Ten aanzien van de vorderingen tot overdracht van de domeinnaam, socialmediakanalen en Microsoft 365-omgeving geldt dat door Slampaq door overlegging van e-mailcorrespondentie gemotiveerd aangevoerd dat Stichting Bospop in ieder geval in 2018, 2020 en 2022 wist dat Slampaq stelt rechthebbende daarvan te zijn.

 

Stichting Bospop heeft dit gegeven jarenlang geaccepteerd en geen actie ondernomen. Door Stichting Bospop is onvoldoende gemotiveerd onderbouwd waarom nu zodanige spoed is geboden dat zij de uitkomst van een bodemprocedure niet kan afwachten.

 

Dat partijen een (tijdelijke) regeling hebben getroffen en dat Stichting Bospop uit hoofde daarvan per maand € 3.000,- aan Slampaq dient te voldoen, is onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen. Stichting Bospop heeft volledige toegang tot de in gebruik zijnde domeinnaam, socialmediakanalen en Microsoft 365-omgeving en dat Slampaq bereid is bij vragen of problemen het nodige te doen om ervoor te zorgen dat Stichting Bospop zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

 

Door Slampaq is terecht aangevoerd dat Stichting Bospop enkel het beeldmerk met woordkenmerken heeft geregistreerd en niet het woord “Bospop” als zodanig. Van een dreigende inbreuk is dan ook niet gebleken, zodat een spoedeisend belang niet op die grond kan worden aangenomen.

 

De voorzieningenrechter verklaart Stichting Bospop niet-ontvankelijk vanwege ontbreken spoedeisend belang.

 

IEPT20240214, Rb Limburg, Bospop v Slampaq


ECLI:NL:RBLIM:2024:709