Staking omdat bijsluiters aangeboden merkproducten Tandonline niet in de lokale taal zijn

14-02-2024 Print this page
IEPT20231101, Rb Den Haag, Dentaid v Tandonline

Advocaat heeft zich in opdracht van Tandonline teruggetrokken. Geen verweer gevoerd tegen vorderingen tot staken van merkinbreuk op de Dentaid-merken in de webshop van Tandonline. De verpakkingen en bijsluiters zijn niet in de Nederlandse taal, terwijl dat wettelijk is voorgeschreven; dat kan tot negatieve ervaringen van gebruikers leiden en tot gezondheidsschade en productaansprakelijkheid leiden. Afbreuk aan functies van Dentaid-merken. Proceskosten gehalveerd maximum nu na de dagvaarding geen Conclusie van Antwoord, geen zitting en geen reactie op verweer moest worden voorbereid: €4.000


MERKENRECHT

 

Mr. Donk heeft op de rolzitting te kennen gegeven dat Tandonline heeft aangegeven dat hij haar niet langer behoeft te vertegenwoordigen en dat hij Tandonline op de gevolgen van deze beslissing heeft gewezen.

 

Dentaid vordert dat Tandonline merkinbreuk op haar merken Dentaid, Vitis en Perio-Aid staakt in de EU. Tandonline heeft via haar website mondverzorgingsproducten verkocht die van de de merken voorzien waren.

 

De verpakkingen en bijsluiters van de Bestreden Producten zijn niet in de Nederlandse taal gesteld, terwijl in ieder geval in Nederland en België wordt verkocht, waar de Nederlandse taal wordt gebezigd en waar deze taal voor verpakkingsinformatie/bijsluiters wettelijk (in Europese en nationale warenwetgeving) is voorgeschreven. Verkoop van dergelijke producten kan bovendien leiden tot negatieve ervaringen van gebruikers, tot gezondheidsschade en daarmee productaansprakelijkheid. Dit doet afbreuk aan functies van de Dentaid-merken.

 

Er is geen verweer gevoerd door Tandonline en de vordering wordt toegewezen op straffe van een dwangsom van €1.000 per dag(deel) met een maximum van €500.000.

 

Onderhavige zaak is een eenvoudige bodemzaak met een maximumtarief van €8.000. Nu in deze zaak na de dagvaarding geen conclusie van antwoord is genomen, geen zitting is gehouden en daar geen reactie op het verweer voor voorbereid moest worden, acht de rechtbank toewijzing van de helft van dat maximumtarief, € 4.000,-, redelijk en evenredig.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:17266