Merkenrecht

Print this page

boek.png

 

Onderwerp

 

Regelgeving merkenrecht

    TRIPs

    Europese harmonisatie

 

Ontstaan door inschrijving

    Algemeen

    Toelichting inschrijvingsaanvraag

    Inschrijving voor merkcategorie (kleurmerk, beeldmerk etc.)

    Bescherming van algemeen bekende merken

 

Merken

    Functies

        Wezenlijke functie merk: herkomstaanduiding

        Overige merkfuncties
    Waren of diensten

    Collectieve merken

    Tekens en vaststelbaarheidseis
    Onderscheidend vermogen

        Onderscheidend vermogen algemeen

        Onderscheidend vermogen woordmerk

        Onderscheidend vermogen beeldmerk

        Onderscheidend vermogen vormmerk

        Onderscheidend vermogen kleurmerk

        Relevante publiek

    Merkrechthebbende

 

Beschermingsomvang

    Territoriale beperking

    Beschermingsomvang beeldmerk
    Gelijke tekens
    Overeenstemming merk en teken
    Maatstaf bij "ander gebruik" (sub d)


Exploitatierechten

    Toestemming

    Exploitatierecht merklicentiehouder

    Uitsluitend gebruiksrecht 

    Gebruik

    Gebruik identiek teken voor identieke waren of diensten

    Gebruik overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten

    Aantasting of exploitatie goodwillwaarde bekend merk

    Gebruik anders dan als merk

    Gebruik in economisch verkeer- algemeen 

    Gebruik voor waren of diensten

    Gebruik dat afbreuk doet aan merkfuncties

 

Absolute weigerings- of nietigheidsgronden

    Algemeen
    Tekens die geen merk kunnen vormen

    Gebrek aan onderscheidend vermogen
    Aanduidingen van productkenmerken

    Gebruikelijke tekens of benamingen

    Kleurmerken
    Vormmerken
    Misleiding van publiek

    Wapens, vlaggen en andere staatsemblemen

    Onjuiste geografische aanduidingen voor wijnen of spiritualiën

    Oorsprongbenaming of geografische aanduiding

    Facultatieve absolute weigerings- of nietigheidsgronden

    Depot te kwader trouw

    Inburgering

 

Relatieve weigerings- of nietigheidsgronden

    Gelijk of overeenstemmend ouder merk
    Facultatieve relatieve nietigheidsgronden

    Ouder nationaal recht


Beperkingen van het merkenrecht

    Eerlijke gebruiken in nijverheid en handel
    Vergelijkende reclame

    Ouder plaatselijk recht

 

Uitputting 

    Algemeen
    Wel uitputting

    Geen uitputting

    Gevaar voor afscherming nationale markten

    Uitputting en ompakken

 

Rechtsverwerking wegens gedogen

 

Duur en verval merkenrecht

    Normaal gebruik
    Verwording tot soortnaam


Internationale toepassing merkenrecht

 

Rechtspraak per jaar

 

2021 - 2e halfjaar   2021 - 1e halfjaar

2020 - 2e halfjaar - 2020 - 1e halfjaar

2019 - 2e halfjaar - 2019 - 1e halfjaar

2018 - 2e halfjaar2018 - 1e halfjaar
2017 - 2e halfjaar - 2017 - 1e halfjaar 
2016 - 2e halfjaar - 2016 - 1e halfjaar 
2015 - 2e halfjaar - 2015 - 1e halfjaar 
2014 - 2e halfjaar - 2014 - 1e halfjaar 
2013 - 2e halfjaar - 2013 - 1e halfjaar 
2012 - 2e halfjaar - 2012 - 1e halfjaar 
2011 - 2e halfjaar - 2011 - 1e halfjaar 
2010 - 2e halfjaar - 2010 - 1e halfjaar 
2009 - 2e halfjaar - 2009 - 1e halfjaar 
2008 - 2e halfjaar - 2008 - 1e halfjaar 
2007 - 2e halfjaar - 2007 - 1e halfjaar
2006 en ouder