2020 1e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20200729, Rb Amsterdam, JAN v Jan de Belastingman

Jan de Belastingman maakt geen inbreuk op woordmerk en beeldmerken JAN: woordmerk JAN en het teken Jan de Belastingman stemmen slechts in beperkte mate overeen, beeldmerken JAN en logo Jan de Belastingman stemmen nauwelijks overeen, mate waarin partijen dezelfde diensten aanbieden is slechts zeer beperkt, verwarringsgevaar niet aannemelijk gemaakt, niet aannemelijk dat Jan de Belastingman met zijn handelsnaam of domeinnaam voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk JAN. Ook geen sprake van inbreuk op handelsnaam: dit gezien de beperkte overeenkomst in handelsnamen en verschil in aard ondernemingen.

 

IEPT20200730, Rb Oost-Brabant, Foodlink

Gedaagden maakten bij zwendel middels identiteitsfraude inbreuk op merken en handelsnaam Foodlink: geen verweer gevoerd tegen deze stelling. Gedaagden hoofdelijk veroordeeld in betaling schadevergoeding van € 49.523,84: ondergeschikte rol maakt niet dat [gedaagde sub 2] niet hoofdelijk aansprakelijk is. 

 

IEPT20200714, Hof Arnhem-Leeuwarden, Sinvest

Geen sprake van rechtsverwerking bij bezwaar merkhouder tegen gebruik merk in domeinnamen en handelsnaam wederverkoper: geen sprake van uitdrukkelijke toestemming, wederverkoper zou er bovendien rekening mee moeten gehouden hebben dat de gestelde toestemming ooit zou kunnen worden beëndigd, niet aangetoond dat merkhouder Sinvest al in 2012 op de hoogte was van het gebruik, enkele stilzitten gedurende een periode van vier jaar tot de eerste sommatie had bovendien niet tot rechtsverwerking kunnen leiden, investeringen in vindbaarheid websites maken niet dat wederverkoper onredelijk wordt benadeeld. Inbreuk op woordmerk BLUE LAGOON aangenomen door gebruik in domeinnamen en handelsnaam wederverkoper: gebruik gaat verder dan door een wederverkoper van originele merkproducten is toegestaan en kan onjuiste indruk wekken van commerciële band. Wederverkoper dient de domeinnamen over te dragen aan Sinvest: Karl Dungs-arrest toegepast, geen grond voor het toewijzen van een vergoeding voor het overdragen van de domeinnamen. 

 

IEPT20200702, Rb Noord-Holland, Adelca v Sensilab

Merkenrechtinbreuk aangenomen op beeldmerk 'Slimjoy' van Adelca en verbod op gebruik van teken binnen de Benelux toegewezen: niet aangenomen dat er een overeenstemming is bereikt over de overdracht van de merken, inbreuk voor het overige niet weersproken.