2021 2e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20210714, Rb Den Haag, Stratco v HSWT

Geen inbreuk sub a op HYET-merken door gebruik vooruitlopend op samenwerking: sprake van impliciete toestemming en het gebruik is na beëindiging onderhandelingen binnen een half jaar gestaakt welke termijn door Stratco c.s. redelijk werd geacht. Geen inbreuk sub b op HYET-merken door gebruik van HSWT-teken en HSWT-handelsnaam: geen nawerking doordat geen sprake was van inbreuk en sprake van minimale auditieve en visuele overeenstemming en geen grond voor begripsmatige overeenstemming waardoor geen verwarringsgevaar is te duchten en feitelijke verwarring is gevolg van overname Gravelinesfabriek en afbreken onderhandelingen. Geen inbreuk sub b op HYET-woord-beeldmerk door gebruik HSWT-teken: auditief en visueel nog minder overeenstemming door toevoeging 'Sweet' en verschillende beeldelementen en begripsmatige overeenstemming niet gebleken. Geen beroep op artikel 6:193c en 6:193d BW mogelijk: HSWT c.s. is actief op de zakelijke markt en verkoopt en levert niet aan consumenten. Geen oneerlijke mededinging door onrechtmatig profiteren van investeringen: uitlating over Stratco c.s. door partij buiten deze procedure, overeenkomst tussen Coca Cola en HSWT France niet onrechtmatig jegens Hyet Holding, geen nodeloze verwarring door gebruik HSWT-teken, geen verwarring gesticht door gebruik e-mailadressen van voormalig medewerkers van Hyet Sweet.

 

IEPT20210707, Rb Den Haag, Kärcher v Varo

Oudste Kleurmerk van Kärcher nietig verklaard: voldoet niet aan vereiste dat het teken duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen en op dat vereiste stuit af dat het Oudste Kleurmerk de nauwkeurige weergave ontleent aan het Jongste Kleurmerk. Jongste Kleurmerk is geldig vanwege inburgering in de gehele Benelux in de zin van artikel 2.2bis lid 3 BVIE: al tientallen jaren onafgebroken, consequent en wereldwijd gebruik van Kärcher-geel voor producten voor consumenten en in aanbiedingen, reclame-uitingen en promotiemateriaal en op de website en uit marktonderzoek blijkt dat aanzienlijk deel van de consumenten een Kärcher-gele hogedrukreiniger als afkomstig van Kärcher identificeerde. Beroep op rechtsverwerking slaagt niet: enkel tijdsverloop is niet voldoende en schikking van 2009 was gebaseerd op andere (niet-merkenrechtelijke) grondslag. Varo maakt met de gebruikte kleur geel voor haar Varo-hogedrukreinigers inbreuk op het Jongste Kleurmerk ex artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE: sprake van identieke waren, namelijk hogedrukreinigers en grote mate van overeenstemming tussen de kleurtinten waardoor sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20210708, Rb Den Haag, Rodenmors v Byecar

[gedaagde] maakt inbreuk op Uniemerk BYEBYE.CAR van Rodenmors door gebruik van het teken ‘byecar’ in handelsnaam, domeinnaam en op website: teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten, dat handelswijze van partijen verschilt is niet relevant, evenmin van belang dat Rodenmors het Uniemerk nog niet heeft gebruikt in het economisch verkeer nu vijfjaarstermijn nog niet is verstreken, sprake van overeenstemming tussen Uniemerk en teken, verwarringsgevaar te duchten, dat website van [gedaagde] nog niet gereed is doet niet aan inbreuk af.