Geen inbreuk werkwijzeoctrooi voor stapelen champignoncompostblokken

15-02-2024 Print this page
IEPT20231025, Rb Den Haag, Dutch Trading Office v CNC

CNCs wijze van champignoncompostblokken stapelen voldoet niet aan kenmerken octrooi DTO (EP 086): de gestapelde compostblokken worden niet gesteund door (een) afstandhouder(s), waarbij rijen en kolommen van gestapelde blokken worden verschaft, waarbij tussen die gestapelde blokken een verticale ruimte wordt gelaten voor ventilatie. Een pallet kan niet worden gezien als een afstandhouder (kenmerk d, octrooi EP 086): een pallet bevindt zich in het horizontale vlak, terwijl afstandhouders zich in het verticale vlak moeten bevinden.
 

OCTROOIRECHT

 

DTO richt zich op wereldwijd transport van champignoncompost over relatief grote afstanden en heeft daarvoor een werkwijze octrooi. CNCs wijze van het stapelen van de champignoncompostblokken, voldoet niet aan de kenmerken uit het octrooi. Een pallet kan niet worden gezien als horizontale afstandhouder, omdat volgens de conclusie deze verticaal dienen te zijn. Bovendien zijn er geen rijen en kolommen van eenvoudig recht op elkaar gestapelde blokken bij CNC, zoals volgens het kenmerk van het werkwijzeoctrooi.

 

Een pallet kan niet gezien worden als een afstandhouder omdat een pallet zich in het horizontale vlak bevindt, terwijl de afstandhouders volgens de conclusie niet anders dan in het verticale vlak kunnen zijn geplaatst. Bovendien wordt bij het stapelen niet voldaan aan het kenmerk dat er rijen en kolommen van eenvoudig recht op elkaar gestapelde blokken worden verschaft. De blokken worden op een pallet van CNC compact tegen elkaar gestapeld, dus zonder ruimte tussen de blokken onderling, zodat er geen sprake is van een verticale ruimte tussen de blokken onderling voor ventilatie, wat een essentieel kenmerk van de conclusie is.


DTO is een onderneming die zich met name richt op wereldwijd transport van champignoncompost over relatief grote afstanden. Zij is houdster van een NL1029998 en EU octrooi EP1767086 werkwijze voor het vervoeren van champignoncompost. CNC maakt haar bedrijf van het produceren van compost voor de teelt van champignons.

 

De werkwijze ziet op het (door een machine) verschaffen van blokken champignoncompost die op een bepaalde manier in een vrachtruimte op elkaar kunnen worden gestapeld en gesteund en vervolgens, gedurende significant langere tijdsduur dan in de stand van de techniek, en derhalve over langere afstanden, kunnen worden getransporteerd, terwijl de kwaliteit behouden blijft.


Het in de 'analyse niet-inbreuk' samengevatte wijze hoe CNC de champignoncompostblokken stapelt voldoet niet aan de kenmerken uit het octrooi: dat de gestapelde compostblokken worden gesteund door (een) afstandhouder(s), waarbij rijen en kolommen van gestapelde blokken worden verschaft, waarbij tussen die gestapelde blokken een verticale ruimte wordt gelaten voor ventilatie, aangepast om temperatuur, koolstofdioxidegehalte en/of vochtigheid te regelen (kenmerken d), e) en g)).


Een pallet kan niet gezien worden als een afstandhouder omdat een pallet zich in het horizontale vlak bevindt, terwijl de afstandhouders volgens de conclusie niet anders dan in het verticale vlak kunnen zijn geplaatst. Bovendien wordt bij het stapelen niet voldaan aan het kenmerk dat er rijen en kolommen van eenvoudig recht op elkaar gestapelde blokken worden verschaft. De blokken worden op een pallet van CNC compact tegen elkaar gestapeld, dus zonder ruimte tussen de blokken onderling, zodat er geen sprake is van een verticale ruimte tussen de blokken onderling voor ventilatie, wat een essentieel kenmerk van de conclusie is.


DTO heeft zich niet beroepen op inbreuk in het equivalentiebereik zodat zulks onbesproken kan blijven.

 

De vorderingen worden afgewezen en DTO wordt veroordeelt in de proceskosten €37.500.

 

IEPT20231025, Rb Den Haag, Dutch Trading Office v CNC
ECLI:NL:RBDHA:2023:15621