Onrechtmagie*: Onjuiste uitlatingen door gedistribueerde over voormalig distributeur

14-02-2024 Print this page
IEPT20240130, Rb Midden-Nederland, eisers v gedaagde

Vordering tot verwijdering van de onrechtmatige uitlatingen op de website wordt toegewezen: Voldoende aannemelijk dat Bericht onrechtmatig is tegenover eiser. Certificaat Europese executoriale titel geldt alleen voor de proceskostenveroordeling: Voor de dwangsom kan het waarmerk slechts gelden wanneer het bedrag definitief is bepaald. De vordering tot het plaatsen van een rectificatie (op website en in diverse tijdschriften) wordt afgewezen: Niet proportioneel. Vorderingen in reconventie afgewezen: Geen strijd met de distributieovereenkomst; Geen sprake van een handelsnaam die bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanig dat daardoor verwarring is te duchten) geniet.

 

PUBLICATIE - HANDELSNAAMRECHT

 

Partijen hebben een distributieovereenkomst gesloten. Eiseres werd binnen het gebied Benelux, Duitsland, Polen, Letland en Litouwen voor de duur van twee jaar de exclusieve distributeur van het Chinese product. Gedaagde is een officiële tak van dit Chinese bedrijf en is gevestigd in Tsjechië. De overeenkomst is 30 augustus 2022 geëindigd, waarna eiseres - voormalig distributeur - wel de producten is blijven verhandelen via www.[gedaagde].eu; hiervan is het beheer overgedragen, waarna gedaagde een bericht over fraude en phishing door eiseres heeft geplaatst en dat eiser geen officiële vertegenwoordiger is. Eiser is van mening dat de reputatie en goede naam wordt geschaad en van X persoonlijk. Gedaagde heeft een tegenvordering ingediend.


Een beroep op artikel 8 EVRM, gaat niet op. Bescherming van de reputatie valt pas onder artikel 8 EVRM wanneer de aantasting van de reputatie dusdanig (ernstig) van aard is, dat daardoor een belemmering ontstaat van het genot op het recht op respect voor het privéleven.


Daar tegenover staat het belang van gedaagde van de vrijheid van meningsuiting (10 EVRM).


In het Bericht wordt gewaarschuwd voor fraude en phising en wordt de indruk gewekt dat de persoonlijke veiligheid van derden in gevaar kan komen als zij benaderd worden door een partij die niet gelieerd is aan [gedaagde] . Het gaat dus om ernstige verdenkingen. Als die verdenkingen juist zijn dan is een waarschuwing aan derden op zijn plaats, maar omdat ernstige verdenkingen ook ernstigere gevolgen meebrengen, wordt van [gedaagde] verwacht dat zij haar verdenkingen extra zorgvuldig onderbouwt. Die onderbouwing is onvoldoende.


Het is voldoende kenbaar dat de uitlatingen over eiseres gaan, immers zijn er wereldwijd slechts 10 distributeurs en in Europa hooguit vijf. In de eerdere versie stonden de namen van eisers expliciet genoemd. Dit bericht zal ook bij zakelijke partners komen en is aannemelijk dat dit nadelige gevolgend kan hebben voor de bedrijfsvoering nu eisers in verband worden gebracht met fruade, kan dat zelfs effect hebben op de aan hem door de Nederlandse Bank verleende trustvergunning.


Er wordt verzocht dit vonnis te waarmerken als Europese executoriale titel in verband met de tenuitvoerlegging van de beslissing. Dit certificaat geldt echter alleen voor de proceskostenveroordeling in conventie en reconventie. Voor de dwangsom is ex artikel 55 bepaald dat het waarmerk slechts kan gelden wanneer het bedrag definitief is bepaald (door het gerecht van herkomst).


Een rectificatie heeft als doel om de schade veroorzaakt door de onrechtmagie* uitlatingen te herstellen. Dat eisers daadwerkelijk schade hebben geleden, is echter nauwelijks onderbouwd. Ook is er voor de gevorderde rectificatie in diverse tijdschriften - waar de uitlatingen niet in hebben gestaan - geen belang.


Gedaagde stelt echter niet dat de gevoerde naam haar handelsnaam is, die door haar in Nederland wordt gevoerd en dat de door haar gevoerde handelsnaam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanig dat daardoor verwarring is te duchten) geniet.


In reconventie worden de tegenvorderingen, die gaan over dat eiseres in strijd handelt met de distributieovereenkomst, afgewezen. Gedaagde wordt geboden het bericht op haar website te verwijderen, op straffe van een dwangsom.

 

IEPT20240130, Rb Midden-Nederland, eisers v gedaagde 


ECLI:NL:RBMNE:2024:463

* de redacteur heeft gekozen voor het citeren van rechtspraak.nl waarin "onrechtmagie" werd gebruikt in r.o. 3.14