MC Gelderlandplein kan ouder recht van plaatselijke betekenis tegen merk van winkelcentrumexploitant inroepen

16-02-2024 Print this page
IEPT20240214, Rb Den Haag, Kroonenberg v Medisch Centrum Gelderlandplein

Een winkelcentrumexploitant bij het Amsterdamse Gelderlandplein komt op tegen Medisch Centrum Gelderlandplein. Kroonenberg kan geen beroep doen op handelsnaamrecht, omdat zij niet naar buiten treedt onder de naam Gelderlandplein, zoals uit huurcontracten en KvK blijkt. Twee van haar merken worden vervallen verklaard. Tegen de vordering tot nietigverklaring van het merk van MC Gelderlandplein wordt tegengeworpen dat MCG een ouder recht van plaatselijke betekenis heeft. Tevens is er geen verwarringsgevaar, dat enkele diensten soortgelijk zijn, weegt onvoldoende zwaar ten opzichte van de geringe overeenstemming tussen de tekens. Vorderingen afgewezen, merken vervallenverklaard. 
 

 

HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

 

In 1966 kreeg het Amsterdamse plein de naam Gelderlandplein. Het winkelcentrum dat twee jaar later werd geopend en wordt sinds 2007 door Kroonenberg geëxploiteerd. In 2012 opende het Medisch Centrum Gelderlandplein (MCG). Een gekocht pand werd in de onderneming MCG en verhuurd aan Stichting MCG die het in gedeelten (onder)verhuurt aan diverse zorgverleners.


Uit huurcontracten met huurders volgt dat Kroonenberg naar buiten treedt onder de naam Kroonenberg Groep B.V.. In het Huishoudelijke Reglement wordt Winkelcentrum gedefinieerd als 'winkelcentrum Gelderlandplein te Amsterdam voor zover toebehorend aan Kroonenberg Groep'. Het staat ook niet als handelsnaam ingeschreven bij de KvK. Het is veeleer een aanduiding van het winkelcentrum dan de naam van de onderneming. Er is van een handelsnaam geen sprake.


De GP-merken zijn dan geen uitsluitend geografische aanduiding, en het woord GELDERLANDPLEIN informeerd ook niet louter of rechtstreeks over andere kenmerken van de diensten. Dat betekent nog niet dat Kroonenberg ondernemingen of personen die gevestigd zijn bij of op het Gelderlandplein, hen het gebruik kan verbieden.


Kroonenberg heeft van de GP-merken 2014 geen normaal gebruik gemaakt voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven en ex 2.23bis BVIE worden deze vervallen verklaart. Gebruik door (enkele) huurders in de ruimtes van het winkelcentrum is onvoldoende in dit geval.


Het Medisch Centrum heeft gezamenlijk en ieder voor zich vóór de registratie van de GP-merken van Kroonenberg gebruik gemaakt van namen met daarin de aanduiding 'Gelderlandplein' en dit kwalificeert als recht van plaatselijke betekenis (handelsnaam). Kroonenberg kan haar merken dus niet tegen hen inroepen.


Of het MCG-merk nietig is, wordt beoordeeld aan de hand van een globale beoordeling. Er is geen risico dat bij het relevante publiek met een zeer of bovengemiddeld hoog aandachtsniveau) verwarring zal zijn. De soortgelijkheid van enkele diensten weegt onvoldoende zwaar ten opzichte van de geringe overeenstemming tussen de tekens. De vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen.


De vorderingen van Kroonenberg worden afgewezen en twee merkregistraties worden vervallen verklaard. Kroonenberg wordt veroordeeld in de proceskosten van MCG ex 1019h Rv €21.378,14.


Kopie oorspronkelijk afschrift