Bijzondere productinformatie tractoronderdelen-website is geen databank

13-02-2024 Print this page
IEPT20240207, Rb Noord-Nederland, TracPartz

Databankenwet niet van toepassing op verzameling van bijzondere productinformatie tractoronderdelen-website; Gedane investeringen zien niet op de in de Databankenwet bedoelde substantiële investering; Er is sprake van het creëren van elementen (gegevens) die de inhoud van de databank vormen. Geen onrechtmatige daad noch slaafse nabootsing: Geen overname beschermde informatie of andere bijzondere omstandigheid. Geen ongerechtvaardigde verrijking: Geen causaal verband tussen de gestelde verarming van Tracpartz en de verrijking van gedaagde. Alle vorderingen van TracPartz worden afgewezen.
 

 

DATABANKENRECHT


Tracpartz drijft een onderneming bestaande uit het via een webshop (tracpartz.com) aanbieden, verhandelen en vervangen van tractoronderdelen voor oude minitractoren die uitsluitend zijn geproduceerd in Japan voor de eigen binnenlandse markt. Gedaagde exploiteert eveneens een webshop.


Tracpartz heeft 'bijzondere productinformatie' naast de door de producent verstrekte compatibiliteitsinformatie vermeld voor welke andere tractormerken en/of typen een bepaald onderdeel geschikt is. Tracpartz heeft gedaagde gesommeerd iedere IE-inbreuk te staken en gedaagde geeft daar gehoor aan. Later is gedaagde erop gewezen dat hij (nog steeds) inbreuk maakt op het databankenrecht van Tracpartz door grote delen van de onderdelendatabase kopiëren en informatie op zijn website te tonen die uitsluitend afkomstig kan zijn uit zijn database.


De investering van Tracpartz in het opsporen en verzamelen van (via de fabrikant) beschikbare documentatie en het vertalen en categoriseren van deze documentatie ziet op de (door Tracpartz zo genoemde) algemene productinformatie.

 

In het kader van de 'bijzondere productinformatie' stelt Tracpartz dat zij actief heeft geïnvesteerd in het verzamelen van de informatie die zij heeft verkregen met het verhandelen en vervangen van onderdelen vanaf 2009. Voor iedere werkplaatsopdracht is separaat gedocumenteerd welk onderdeel voor welk type minitractor is gebruikt. Deze investeringen zien naar het oordeel van de rechtbank niet op de in de Databankenwet bedoelde substantiële investering. Dit is namelijk ten behoeve van het verkrijgen en uitbreiden van de kennis van de toepasbaarheid en compatibiliteit van tractoronderdelen.

 

Dit is het creëren van elementen (gegevens) die de inhoud van de databank vormen. De Databankenrichtlijn ziet op de bescherming van investeringen ten behoeve van systemen voor de opslag en verwerking van gegevens.

 

Voor slaafse nabootsing is nodig dat sprake is van product met een eigen gezicht op de relevante markt en dat bij nabootsing van dat product verwarring bij het publiek ontstaat. Daarvan is in dit geval geen sprake.

 

De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat Tracpartz klandizie misloopt doordat klanten thans bij gedaagde hun tractoronderdelen kopen, laat staan dat dit zou gebeuren doordat gedaagde de bijzondere productinformatie van Tracpartz op zijn website zou gebruiken.

 

Tracpartz's vorderingen worden afgewezen en zij wordt veroordeeld in de proceskosten van €12.524,95.
 

IEPT20240207, Rb Noord-Nederland, TracPartz


ECLI:NL:RBNNE:2024:354