Afgifte auto ter executoriale veiling in Duitse octrooiproceskostenzaak

19-02-2024 Print this page
IEPT20240131, Rb Zeeland-West-Brabant, RGBLaser BV v Arctos Showlasertechnik

B en zijn toenmalige onderneming RGBLaser zijn door LG München bij verstekvonnis veroordeeld wegens octrooiinbreuk in Duitsland. Het proceskostenvonnis is als Europese Executoriale Titel vertaald en gewaarmerkt. B dient zijn auto af te geven en executoriaal te laten verkopen, en zijn inkomens- en vermogenspositie op te geven.
 

PROCESKOSTEN - EXECUTIE

 

B en zijn toenmalige onderneming RGBLaser zijn door LG München bij verstekvonnis veroordeeld wegens octrooiinbreuk in Duitsland. Het proceskostenvonnis is in het Nederlands vertaald en gewaarmerkt als Europese Executoriale Titel en aan B betekend. Dit is niet betaald, geen rechtsmiddel ingesteld en er is executoriaal beslag gelegd op de auto van B. B heeft verzoek tot intrekking van waarmerking als EET ingediend, echter dit is afgewezen. De auto is niet afgegeven.

 

B vordert verbod op executie van het LG-vonnis. Uit hoofde van het proceskostenvonnis bestaat voor het beslag op zijn auto geen titel. B heeft namelijk uitgebreid schriftelijk verweer ingediend en er was geen sprake van een onbetwiste vordering.

 

Dat de tenuitvoerlegging kan worden opgeschort, ex 23 EET-Vo, indien conform 10 EEX-Vo om rectificatie of intrekking is verzocht, klopt. Echter dat verzoek is reeds afgewezen. Dat de persoonsgegeven onjuist zijn en dat het onduidelijk is waarom B persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor een IE-inbreuk door RGBLaser BV.

 

Arctos wijst terecht op het beginsel van Unietrouw. Er zijn geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan van dit beginsel zou moeten worden afgewezen. Een kort geding is niet de geëigende weg om op te komen tegen een niet-welgevallige beslissing (uit 2018). Het vonnis heeft inmiddels kracht van gewijsde omdat er geen rechtsmiddel is ingesteld. Beroep op noodtoestand slaagt niet. In beginsel is executie door Arctos in beginsel gelegitimeerd door de verkregen executoriale titel, de verkoop van de auto levert waarschijnlijk wel iets op, maar zal naar verwachting niet tot een voldoende opbrengst leiden.

 

De auto zal aan de deurwaarder voor executoriale verkoop moeten worden afgegeven onder last van een dwangsom. Artikel 475g Rv bepaalt dat de schuldenaar verplicht is zijn bronnen van inkomsten op te geven. In dit stadium van executie is lijfsdwang nog niet aan de orde.

 

In conventie wordt B veroordeeld in de proceskosten van Arctos (€10.861) en in reconventie dient B zijn Ford-Focus-C-Max af te geven op straffe van een dwangsom van €250 per dag. B dient ook gedocumenteerd opgave te doen van zijn inkomens- en vermogenspositie en al zijn voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen in binnen- en buitenland.

 

Kopie oorspronkelijke uitspraak