AKD

Print this page

 

 

AKD

Bijster 1

4817 HX Breda
Tel: +31 (0) 88 253 5000
www.akd.nl

e-mail

ippt.png

Praktijk
Auteursrecht, ICT, Internet en Domeinnamen, Licentie en distributie, Merk en Model, Reclame, Technologie en Octrooi.

Internationale focus: De praktijkgroep IP&Technology is internationaal zeer actief. Zo hebben zij sterke banden met de International Trademark Association (INTA) en met Marques. Deze organisaties vertegenwoordigen de belangen van merkhouders we-reldwijd. AKD is in die organisaties actief op het gebied van namaakbestrijding, parallelimport en de handhaving van merken.

Kennis van uw branche: Om cliënten beter te kunnen helpen, heeft AKD haar deskundigheid op een aantal gebieden gebundeld in gespecialiseerde 'branchegroepen', die multidisciplinair opereren. Specialisten van IP&Technology participeren in de branchegroep Retail (met een belangrijke focus op 'Fashion') en Life Sciences & Agro Food. Op die manier heeft u altijd een specialist met kennis van - en ervaring in - uw branche tegenover u zitten.

IE-Advocaten
Huib Berendschot
Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht
Peter Claassen

Jurriaan Dane
Martin Hemmer

Sophie Hendriks
Bram Woltering