A-G: distributierecht uit Auteursrechtrichtlijn omvat op afstand van winkel opslaan van goederen

Print this page 04-10-2018
B915512

Zaak C-572/17. Syed. Prejudiciële vragen. Högsta domstolen (Zweden).

 

Verweerder heeft in een winkel in Stockholm, kleding en accessoires met motieven van rockbands verkocht. Het betrof deels goederen die inbreuk maakten op het merkrecht en het auteursrecht van de respectieve houders van die rechten. De goederen bevonden zich niet alleen in de winkel, maar ook in een magazijn dat met de winkel in verbinding stond en in een ander magazijn. De prejudiciële vragen betreffen de vraag of - indien goederen met een beschermd motief wederrechtelijk in een winkel te koop worden aangeboden - tevens sprake zijn van een inbreuk op het uitsluitende distributierecht van de auteur op grond van artikel 4, lid 1, van de Auteursrechtrichtlijn - met betrekking tot goederen die door de persoon die de goederen te koop aanbiedt, worden opgeslagen.

 

De A-G overweegt dat het recht om zich te verzetten tegen de distributie van goederen met reproducties die inbreuk maken op het auteursrecht, niet alleen geldt voor de kledingstukken die zich reeds in de winkel bevinden, maar ook voor de kledingstukken met dezelfde reproducties die zijn opgeslagen in de magazijnen van de verkoper in afwachting van de overbrenging ervan naar de winkel.  Volgens de A-G is, gelet op de nauwe band tussen de kleding die verweerder in de winkel verkocht en die welke hij in de magazijnen had opgeslagen, en het feit dat hij een handelaar is, de opslag onderdeel was van de reeks handelingen die tot de verkoop leiden. Derhalve dient het recht om de distributie ervan te verbieden of toe te staan, tot die goederen te worden uitgebreid.

 

Lees de volledige conclusie hier.