Aangepast BVIE vanaf morgen in werking

Print this page 28-02-2019
B915661

Vrijdag 1 maart 2019 zal het gewijzigde BVIE in werking treden. Het BVIE wordt - twee weken na het verstrijken van de implementatietermijn - aangepast aan de Merkenrichtlijn 2015. Het BVIE wordt op een aantal belangrijke punten gewijzigd.

 

Zo komt het vereiste van de grafische voorstelling van een merk te vervallen waardoor bijvoorbeeld klankmerken door middel van een MP3-bestand kunnen worden gedeponeerd. Daarnaast worden uitsluitingsgronden uitgebreid en geharmoniseerd. Ook wordt in het gewijzigde BVIE opgenomen dat de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig worden opschreven, zodat  de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.  Ook wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd. Dit zijn merken die aangeven dat de houder garandeert dat de producten of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen.

 

De wijzigingen zullen uiteraard worden doorgevoerd op onze wetgevingpagina.

 

Lees hier vast het wijzigingsprotocol.