Aanpassing Wet versterking auteurscontractenrecht biedt makers te weinig houvast

15-05-2024 Print this page
B916670

Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties van auteurs en artiesten, roept de Tweede Kamer op tot verdere aanscherping van het Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht. Het ingediende wetsvoorstel is helaas niet het gedroomde middel om de marktongelijkheid in de culturele sector aan te pakken, terwijl dit wel het doel is van de wet. Zonder verdere aanscherping blijft het auteursrecht een strijdtoneel met de overheid als tandeloze tijger.

 

Het auteursrecht en het naburig recht zijn basisrechten van makers in de culturele sector. De markt waarop makers van cultureel werk en hun exploitanten elkaar moeten vinden is al jaren uit balans. Door toegenomen machtsconcentratie van opdrachtgevers, zoals multimedia-ondernemingen als Sony, Universal, streamingplatforms als Netflix en Spotify, abonnement verkopers als Storytel en uitgeverijen als DPG en Mediahuis, NPO- start, Blendle, Google en Disney, YouTube en Meta, is het voor individuele makers feitelijk onmogelijk hun recht te halen. Dat betekent dat de cultuurmakers weinig terugzien van de enorme economische opbrengsten die de grote platforms met hun creatieve bijdragen genereren. Door de komst van steeds meer online exploitatie is deze disbalans verder toegenomen. Het wetvoorstel dat nu in behandeling is bij de Tweede Kamer voorziet in enkele kleine aanpassingen met flankerend beleid als stok achter de deur. Platform Makers zou graag zien dat de wet op diverse punten wordt aangescherpt, zodat een wettelijk gestuurde marktcorrectie die ook het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, in de evaluatie van de huidige wet voorstelt, daadwerkelijk de positie van de makers verbetert.

 

(...Lees het gehele persbericht hier...)

Conclusie
Platform Makers is weliswaar blij met de betrokkenheid van de overheid bij de totstandkoming van afspraken in de filmsector, maar het wetsvoorstel is niet het gedroomde middel om de markt in balans te brengen, terwijl dit wel het doel van de wet is. In tegenstelling tot de filmmakers moeten de overige makers van cultuur zoals musici, schrijvers, vertalers, (foto)journalisten en componisten strijd blijven leveren om een billijke vergoeding te krijgen voor de online exploitatie van hun werk. Idealiter komt er een wet die alle makers beschermt en die vergoedingen garandeert waar zij recht op hebben. Wanneer vertrouwd wordt op ‘zelfregulering’ vereist dit proces een stok achter de deur en tijdige en strakke monitoring door de wetgever. 

 

Concluderend vindt het Platform Makers dat het voorliggende wetsvoorstel enkele nuttige stappen zet. Bovendien is wijziging van de huidige wet zeer gewenst want zolang er geen aangepaste wet is, hebben de makers sowieso het nakijken. Echter, de overheid zal de exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal permanent onder druk moeten houden met flankerend beleid omdat een wettelijke grondslag ontbreekt. Daarom is het van eminent belang dat over dat flankerend beleid geen enkel misverstand bestaat. Bij de voorgestelde monitoring dient onomstotelijk duidelijk te zijn wanneer en hoe de overheid ingrijpt indien de beoogde zelfregulering van de markt voor de makers tot onvoldoende resultaten leidt. Een wettelijke grondslag voor vergoedingsrecht blijft voor makers de ideale oplossing. Platform Makers roept de Tweede Kamer op het wetsvoorstel in deze richting aan te passen.

 

Lees het gehele persbericht hier