Afsluiting doorhalingsprocedure beeldmerk Vestival geannuleerd

Print this page 19-08-2019
B915827
(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Het afgebeelde merk is doorgehaald wegens het ontbreken van normaal gebruik. De termijn voor verweer was onbenut gelaten. Het BOIP annuleert de afsluiting echter nu er een administratieve omissie werd begaan bij de kennisgeving aan verweerder. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de procedure is afgesloten zonder dat overeenkomstig artikel 2.30ter lid 1 BVIE hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.

 

Uitsluitend de in het register bij de merkinschrijving aangetekende gemachtigde van de in het register aangetekende houder is van de vordering In kennis gesteld. Zoals echter uit het register kenbaar is, zijn er verschillende verzoeken tot aantekening van wijzigingen aanhangig. Omdat deze wijzigingen tegenstrijdig zijn en de betreffende partijen over en weer de juistheid van elkaars verzoeken betwisten, heeft het Bureau partijen reeds verschillende malen medegedeeld alle verzoeken aan te houden totdat het kennelijk bestaande geschil zou zijn opgelost. Dat is voor zover bekend tot op heden niet het geval. Gelet op deze omstandigheden heeft het BOIP besloten om de afsluiting van de doorhalingsprocedure te annuleren.

 

Lees de brief van het BOIP hier.